I arkivet finns det material från genomförda konferenser och andra arrangemang. Presentationer läggs ut på sidan för evenemanget och finns tillgängliga för deltagarna och våra medlemmar. Presentationer från evenemang i de regionala avdelningarna finns under menyn evenemang, under respektive avdelnings evenemangsida. För att se tidigare evenemang används pilen till vänster ovanför listan med aktuella evenemang, där det går att bläddra tillbaka i tiden. Presentationerna är skyddade med lösenord, maila info@renaremark.se för att få tillgång. 

 

Vårmötet 2023 – Linköping 22-23 mars
Föroreningar i mark och sediment vid båtuppställningsplatser, hamnar, varv och marinor – Göteborg 9 februari 2023

Riskvärdering och den nya bidragsförordningen – Stockholm 24 november 2022
Återanvändning, avfall masshantering av lätt förorenat material inkl. muddermassor – Luleå 22 september 2022
Vårmötet 2022 – Malmö 24-25 maj 2022
Från provtagning till åtgärd, med kommunikation i fokus! – Webbinarium 10 februari 2022


Osynliga föroreningar och oförutsedda händelser – Västerås 25 november 2021
PFAS med internationell utblick – Webbinarium 30 september 2021
Masshantering – Webbinarium 6 maj 2021
Vårmötet 2021 – Webbinarium 24-25 mars 2021
Sediment – Webbinarium 4 februari 2021

Webbinarium Fysisk planering – 26 november 2020
Praktiska erfarenheter, klorerat och PFAS – Webbinarium 7 maj 2020
Vårmötet 2020 – Malmö 18-19 mars 2020 (flyttat till 2021)
Provtagning, strategier, analyser och utvärdering – Linköping 6 februari 2020

Riskvärdering och prioritering – Umeå 28 november 2019
Tillfälliga upplag, äldre deponier, långsiktighet och lakvatten– Stockholm 19 september 2019
Tillämpad Riskbedömning – Göteborg 15 maj 2019
Vårmötet 2019 – Arlanda 20-21 mars 2019

Förorenade byggnader – Malmö 7 februari 2019

Klimatanpassning och samhällsnytta – Uppsala, 5 december 2018
Avfall, deponier och masshantering – Jönköping, 27 september 2018
Studieresa genom Västra Götaland – 23-24 maj 2018
Vårmötet 2018 – Norrköping 21-22 mars 2018
Framtida Problem? – Östersund 13 februari 2018

Soil Security – Ett seminarium om markens värde – Lund 5 december 2017
Vad gör vi med vårat vatten? – Västerås 28 september 2017
Nya grepp inom sanering av förorenad mark och vatten – Umeå 17 maj
Vårmötet 2017 – Malmö 28-29 mars 2017
Seminarium om PFAS – Stockholm 2 januari 2017

Seminarium om Renare Mark och juridiken – Göteborg 24 november 2016
Studiebesök till saneringen av Oskarshamns hamnbassäng och seminarium om förorenade sediment – Oskarshamn 27-28 september 2016
Vinster med efterbehandling ur ett ekologiskt och socialt hållbart perspektiv – Örebro 18 maj 2016
Vårmötet 2016 – Göteborg 16-17 mars
Seminarium om arbetsmiljö – Stockholm 11 februari 2016

Att flytta en stad – seminarium och studiebesök i Kiruna – Kiruna 16-17 december 2015
Seminarium om deponier – Malmö 26 november 2015
Seminarium om sustainable remediation – Malmö 27-28 maj 2015
Vårmötet 2015, Arlanda 25-26 mars
Seminarium med fokus på kemikalier, Västerås 5 februari 2015

Workshop och seminarium om förorenade byggnader, Göteborg 2 december 2014
Seminarium med temat skydd av markmiljö, Visby 9 oktober 2014
NORDROCS, Crossing borders – Stockholm 16-17 september 2014
Seminarium om cocktaileffekter, Umeå 8 maj 2014
Vårmöte 2014, Jönköping 1-2 april
Seminarium om Förorenade byggnader, Uppsala 5 februari 2014

Seminarium om nya åtgärdstekniker, Malmö 20 november 2013
Seminarium om sediment och studiebesök till Valdemarsvik 1-2 oktober 2013
Studieresa, åtgärdsobjekt, Småland 29-30 maj 2013
Vårmöte 2013, Malmö 20-21 mars 2013
Seminarium om upphandlingar, Luleå 13 februari 2013

Seminarium med temat analyser, Stockholm 28 november 2012
Webinarium med temat förorenade sediment, Stockholm 14 november
Seminarium om arbetsmiljörisker vid arbete inom förorenade områden, Stockholm 8 maj 2012 
Vårmöte 2012 i Göteborg 28-29 mars
Seminarium/Workshop om efterbehandling av förorenade sediment Stockholm 7 februari 2012 

Seminarium om Upphandling, Malmö 23 november 2011
Seminarium Åtgärder i förorenade byggnader 20 oktober 2011
In situ workshop Stockholm 31 maj 2011
Vårmöte 2011 Sundsvall 13-14 april
Forskningsseminarium om markprocesser – Stockholm februari 2011

Workshop om domar i Miljööverdomstolen – Stockholm november 2010
Seminarium om förorenade sediment – Göteborg november 2010
NORDROCS Köpenhamn 2010
Seminarium och studiebesök Stugsundsudden – Söderhamn juni 2010
Renare Marks Vårmöte 2010 i Norrköping
Seminarium Entreprenaden i fokus – februari 2010 i Stockholm

Seminarium om Skälighet och Riskvärdering – november 2009 i Göteborg
Vårmöte 2009 i Stockholm
Seminarium om upphandlingar – Norrköping februari 2009

Seminarium om förorenade sediment Göteborg november 2008
NORDROCS Helsingfors 2008 
Seminarium om undersökningsmetoder Malmö maj 2008
Handlingar till Årsmöte 2008
Vårmöte 2008 i Luleå
WorkshopWorkshop klimatpåverkan och planarbete 2008

Studieresa till Danmark hösten 2007
Seminarium om riskkommunikation oktober 2007
Vårmöte 2007 i Örebro
Seminarium om tillsynsspåret 20070214 i Stockholm

Studieresa till Holland hösten 2006
NORDROCS Malmö 2006
Seminarium och årsmöte i Uppsala 20060330
Workshop Naturvårdsverkets remiss 20060126 i Stockholm

Höstmöte 2005 i Göteborg
Studieresa England 20050830 – 20050902
Workshop Riskvärdering av förorenade områden 20050531
Vårmöte 2005 i Umeå
Provtagningsstrategier 2005

Höstmöte 2004 i Linköping
Miljömässa 2004 i Göteborg
Vårmöte 2004 i Uppsala

Höstmöte 2003 i Helsingborg
Vårmöte 2003 i Solna

Höstmöte 2002 i Umeå
Vårmöte 2002 i Skövde

Höstmöte 2001 i Stockholm