Nätverket Renare Mark
c/o HK Ekonomi AB
Fabriksgatan 23
891 33 Örnsköldsvik

E-post: info@renaremark.se
Internet: https://www.renaremark.se

Nätverket Renare Mark är registrerad som en ideell förening med säte i Linköping.
Föreningen är momsregistrerad.

Organisationsnummer: 822003-9336.

Bankgiro: 5294- 2885 med Nätverket Renare Mark som betalningsmottagare.

Plusgiro: 29 78 75 – 7 med Nätverket Renare Mark som betalningsmottagare

 

Vid inbetalning från utlandet:

Svenska Handelsbanken
BIC: HANDSESS
IBAN: SE32 6000 0000 0001 8073 7058