Årsmötet 2008

posted in: Arkiv2

Handlingar till årsmötet 31 mars 2008 i Luleå

Plats och tid: Kulturens hus kl 17.30

Uppdaterade handlingar kl. 09.45 den 17 mars.

Dagordning föreningsstämman 31 mars

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsplan 2008

Förslag till budget 2008 för Nätverket Renare Mark (rev)

Årsredovisning Renare Mark – Förvaltningsberättelse (rev)

Revisionsberättelse 2007 (ny)

PM Revisionsberättelse (ny)

Valberedningens förslag

Motioner till föreningsstämman

För den som är noga med formaliteterna finns här nedan två verisoner som är underteckande av revisorerna. Båda är stora filer som är betydligt tyngre att ladda ner. Uppdaterat 17 mars kl. 16.25

Revisionsberättelse 2007 – fullständigt undertecknad (~1.4 Mb)
Årsredovisning – fullständigt undertecknad (~10 Mb)