Provtagningsstrategier 2005

posted in: Arkiv2

Workshop om provtagningsstrategier – 14 februari 2005 hos Naturvårdsverket i Stockholm

Ett samarrangemang mellan Nätverket Renare Mark och Naturvårdsverkets projekt Hållbar Sanering

Program

Deltagare

Gruppindelning

Dokumentation (se program för respektive föreläsare)

Referat från workshopen

Utvärdering av svenska och danska projekt
Internationell inventering av strategimetoder
Hydrogeologiska förutsättningar i berggrund

Vilken osäkerhet kan vi acceptera?
Representativa jordprover och provtagningsosäkerhet

Provtagningsstrategi ur ett nyttoperspektiv

 

På hemsidan hos Marksaneringscentrum Norr finns avhandlingar av Karin Luthbom och Björn Gustavsson i sin helhet.