Region Öst anordnar seminarier och studiebesök på olika orter i sydöstra delen av landet. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”

Styrelse 2023:
Ordförande: Madeléne Lundén, Finspångs kommun
Madeléne Lundén – Finspångs kommun
Therese Hjälm – Structor
Laila Skytt – Länsstyrelsen Östergötland
Therese Ekwall – Sortera
Sara Söderström – AFRY
Per Frändegård – Ragnsells

Valberedning: Emma Klashed (WSP) och Susanne Karlsson (Structor)

Ett stort tack för ett väl genomfört arbete från Renare Mark till avgående styrelsemedlemmar:
Styrelseledamot: Theresa Örnhagen – SGS
Valberedning: David Rogbeck – AFRY
Valberedning: Mats Glad – Ragnsells

Styrelseprotokoll