Skälighet och Riskvärdering 2009

posted in: Arkiv2

Seminarium om Skälighet och Riskvärdering – 26/11 i Göteborg

Den 26 november 2009 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium i Göteborg
om Skälighet och Riskvärdering i efterbehandlingsprojekt.
Seminariet vill ge ökad kunskap om skälighet och riskvärdering i samband med
förorenade områden genom att:
– förklara vad begreppen betyder
– diskutera vad som är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att kräva av
industrier m fl och avseende hur bidragspengar används
– höra vad lagen säger och hur den används av myndigheter och miljödomstol i
tillsynsärenden

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.
Kostnad för medlem i Renare Mark: 1 000 kr/person exkl. moms.
Kostnad för icke medlem: 1 300 kr/person exkl. moms.

Anmälan skall mailas – senast den 3 november 2009 – till:

E-post: berith.juvonen@tyrens.se
Har du frågor är du välkommen att ringa Jonny Bergman, Renare mark regionala avd
Väst/MB Enviroteknik: 031-22 57 82, 070-674 9201

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett

 

Presentationer

Tomas Henrysson – Conviro
Helena Fürst – Naturvårdsverket
Yvonne Andersson-Sköld – SGI

Fredric Engelke – SGI
Joen Morales – Miljöråd,Miljödomstolen
Joen Morales – praxis

Åke Eriksson – Golder Associates AB
Anna Paulsson – Länsstyrelsen Jönköping