För äldre evenemang än de nedan, bläddra bland regionala evenemang eller tematiska evenemang med pilarna uppe i vänsterkant på respektive evenemangskategori (regionala/tematiska). Presentationerna är enbart tillgängliga för våra medlemmar, och för att kunna logga in behöver din webbläsare tillåta popup-fönster. Mail med inloggningsuppgifter går via epost till alla medlemmar, saknar du dem maila info@renaremark.se.

Webinarium – Ekologiska mervärden i framtidssäkrad efterbehandling av förorenad mark – NRM Mälardalen
Renare Mark Väst – Webbinarium och årsmöte Tema: Ekologiska aspekter vid sanering
Nätverket Renare Mark Norr bjuder in till årsmöte och webbinarium om farligt avfall
Nätverket Renare Mark region syd bjuder in till årsmöte och föredrag
Nätverket Renare Mark Mälardalen bjuder in till årsmöte och webbinarium om sulfidjord och sulfidberg
NRM Region Östs årsmöte och webbinarium om PFAS
Tema: PFAS, en tickande bomb? – konsekvenser och lösningar -Webbinarium Renare Mark Väst
Föredrag om genomförd in situ sanering på Hagalunds depån – NRM Mälardalen
Studiebesök – Miljöprojekt Karlshäll, Region Norr
Sanering av f.d. Stridsbergs industriområde – Region Väst
Glasbruksåar och föroreningar nedströms – Webbinarium
End of Waste – Studiebesök Region Norr
Studiebesök NSR i Region Syd
Webbinarium om in situ stabilisering av arsenikförorenad jord – Region Norr
Region Väst bjuder in till nätverksträff
Årsmöte och seminarium Region Väst
Årsmöte Region Norr
Årsmöte med fördrag om PCB Region Syd
Årsmöte Renare Mark Region Öst
Frukost och intressanta föredrag samtidigt!
Renare Mark Region Mälardalen bjuder in till årsmöte och webbinarium om Think Pinks mellanlagringsplats i Kagghamra
NRM Region Norr bjuder in till studiebesök på Alnö vid saneringen av Nyviks f.d. sågverk
Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning
Frukostwebbinarium Biokolbaserad reaktiv barriär för täckning av förorenade sediment
Region Öst bjuder in till föreläsning om PFAS rening för större vattenverksamhet och följt av femkamp
Region Väst bjuder in till seminarium om Skonsam sanering i stadsmiljö
Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken – Region Mälardalen
Frukostseminarium om Termokemisk sanering och produktion av kommersialiserbara produkter av fiberbanksmaterial
Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken – Region syd
Frukostseminarium Frysavvattning av fibersediment
Webbinarium om in situ sanering av f.d. träimpregneringsanläggningar – NRM Region Norr
Region Väst bjuder in till glöggmingel med föreläsning om ny praxis kring 10 kap. Miljöbalken
Region Öst bjuder in till glöggmingel med föredrag
2022-12-06 Region Mälardalen kallar till Miljökampen!
Region Norr bjuder in till lunchwebbinarium om tjärasfalt
Årsmöte Region Öst – mingel och go’fika
Årsmöte 2023 och seminarium Region Väst
Renare Mark Region Syd kallar till årsmöte
Region Mälardalen kallar till Årsmöte
Region Norr Årsmöte och seminarium om sediment
Guidning i nya regler för bidrag och stöd – webbinarium region Syd
Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 1: Innovativa metoder för att bestämma effekten av åtgärder av förorenade sediment
Region Mälardalen bjuder in till seminarium om PFAS
Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 2: Svenskt vattens syn på dricksvattenkvalitet gällande PFAS
Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 3: PFAS-borttagning via aktivt kol – hur går det ihop?
Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 4: Resultat och framtidsplaner inom regeringsuppdraget om PFAS
Region Väst bjuder in till nätverksträff och seminarium om ”Spännande utmaningar vid sanering”
Region Nord bjuder in till studiebesök Nyhamns Industriområde
Region nord – webbinarium om den efterbehandlade Långdalsgruvan nära Boliden
Region Öst bjuder in till studiebesök och sommarkamp
Studiebesök vid sågverket på Norrbyskär med Region Norr
Halvdagseminarium om saneringsmetoder i Norra Djurgårdsstaden – Region Mälardalen
Region Väst nätverksträff och webbinarium ”Invasiva växter vid sanering & markarbeten”
Renare Mark Region Syd bjuder in till studiebesök
Info om muddring i farleder: utmaningar och hantering av mudder
2023-11-24 Ny hamnterminal konstruerat av förorenat mudder– Hur gick det med Arendal 2? Utmaningar och lärdomar?
2023-12-01 Åtgärdsförberedande arbete i Viskan – Åtgärdstekniker, utmaningar och samarbeten
2023-12-15 Dom i Kallingemålet – vad betyder domen och vad får den för konsekvenser – frukostwebbinarium