Nätverket Renare Mark Mälardalen bjuder in till årsmöte och webbinarium om sulfidjord och sulfidberg

NRM Region Östs årsmöte och webbinarium om PFAS

Tema: PFAS, en tickande bomb? – konsekvenser och lösningar -Webbinarium Renare Mark Väst

Föredrag om genomförd in situ sanering på Hagalunds depån – NRM Mälardalen

Studiebesök – Miljöprojekt Karlshäll, Region Norr

Sanering av f.d. Stridsbergs industriområde – Region Väst

Glasbruksåar och föroreningar nedströms – Webbinarium

End of Waste – Studiebesök Region Norr

Studiebesök NSR i Region Syd

Webbinarium om in situ stabilisering av arsenikförorenad jord – Region Norr

Region Väst bjuder in till nätverksträff

Årsmöte och seminarium Region Väst

Årsmöte Region Norr

Årsmöte med fördrag om PCB Region Syd

Årsmöte Renare Mark Region Öst

Frukost och intressanta föredrag samtidigt!

Renare Mark Region Mälardalen bjuder in till årsmöte och webbinarium om Think Pinks mellanlagringsplats i Kagghamra

NRM Region Norr bjuder in till studiebesök på Alnö vid saneringen av Nyviks f.d. sågverk

Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning

Frukostwebbinarium Biokolbaserad reaktiv barriär för täckning av förorenade sediment

Region Öst bjuder in till föreläsning om PFAS rening för större vattenverksamhet och följt av femkamp

Region Väst bjuder in till seminarium om Skonsam sanering i stadsmiljö

Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken – Region Mälardalen

Frukostseminarium om Termokemisk sanering och produktion av kommersialiserbara produkter av fiberbanksmaterial

Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken – Region syd

Frukostseminarium Frysavvattning av fibersediment

Webbinarium om in situ sanering av f.d. träimpregneringsanläggningar – NRM Region Norr

Region Väst bjuder in till glöggmingel med föreläsning om ny praxis kring 10 kap. Miljöbalken

Region Öst bjuder in till glöggmingel med föredrag

2022-12-06 Region Mälardalen kallar till Miljökampen!

Region Norr bjuder in till lunchwebbinarium om tjärasfalt

Årsmöte Region Öst – mingel och go’fika

Årsmöte 2023 och seminarium Region Väst

Renare Mark Region Syd kallar till årsmöte

Region Mälardalen kallar till Årsmöte

Region Norr Årsmöte och seminarium om sediment

Guidning i nya regler för bidrag och stöd – webbinarium region Syd

Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 1: Innovativa metoder för att bestämma effekten av åtgärder av förorenade sediment

Region Mälardalen bjuder in till seminarium om PFAS

Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 2: Svenskt vattens syn på dricksvattenkvalitet gällande PFAS

Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 3: PFAS-borttagning via aktivt kol – hur går det ihop?