För äldre evenemang än de nedan, öppna regionala evenemang eller tematiska evenemang och blädda sedan pilarna uppe i vänsterkant av evenemangslistan. Presentationerna  är enbart tillgängliga för våra medlemmar, och för att kunna logga in behöver din webbläsare tillåta popup-fönster. Mail med inloggningsuppgifter går via epost till alla medlemmar, saknar du dem maila info@renaremark.se.

2024-04-26 Möjligheter och erfarenheter med anlagda våtmarker
2024-04-25 Renare Mark region Norr bjuder in till en intressant dag med demonstration av sökhundar för föroreningar.
2024-04-19 Undersökning av belastning på vattendrag som metod för att prioritera förorenade landområden – huvudstudier i 4 åar i Glasriket
2024-04-18 Föreläsning om markdirektivet – Region Öst
2024-04-12 Belastning ifrån förorenade områden till yt- och grundvatten är utmanande att bedöma, hantera och sätta i rätt perspektiv. Vad innebär det och vad kan man göra åt det?
2024-04-18 Föreläsning om markdirektivet – Region Öst
2024-02-15 Från industrikvarter till urban stadsdel från ett efterbehandlingsperspektiv
2024-02-14 Årsmöte Region Öst – PFAS-föredrag, mingel och go’fika
2024-02-05 Årsmöte och webbinarium med Nätverket Renare Mark region Väst
2024-01-31 Årsmöte region Syd
2024-01-24 Årsmöte och webbinarium om sanering av fiberbankar och pfas – Region Norr
2023-12-15 Dom i Kallingemålet – vad betyder domen och vad får den för konsekvenser – frukostwebbinarium
2023-12-05 Miljökampen 2023!
2023-12-01 Åtgärdsförberedande arbete i Viskan – Åtgärdstekniker, utmaningar och samarbeten
2023-11-24 Ny hamnterminal konstruerat av förorenat mudder– Hur gick det med Arendal 2? Utmaningar och lärdomar?
2023-11-10 Info om muddring i farleder: utmaningar och hantering av mudder
2023-10-11 Renare Mark Region Syd bjuder in till studiebesök
2023-10-03 Region Väst nätverksträff och webbinarium ”Invasiva växter vid sanering & markarbeten”
2023-08-31 Halvdagseminarium om saneringsmetoder i Norra Djurgårdsstaden – Region Mälardalen
2023-08-30 Studiebesök vid sågverket på Norrbyskär med Region Norr
2023-06-21 Region Öst bjuder in till studiebesök och sommarkamp
2023-06-08 Region nord – webbinarium om den efterbehandlade Långdalsgruvan nära Boliden
2023-05-5 Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 3: PFAS-borttagning via aktivt kol – hur går det ihop?
2023-05-28 Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 2: Svenskt vattens syn på dricksvattenkvalitet gällande PFAS
2023-05-23 Region Nord bjuder in till studiebesök Nyhamns Industriområde
2023-05-15 Region Väst bjuder in till nätverksträff och seminarium om ”Spännande utmaningar vid sanering”
2023-05-12 Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 4: Resultat och framtidsplaner inom regeringsuppdraget om PFAS
2023-04-26 Region Mälardalen bjuder in till seminarium om PFAS
2023-04-14 Tematisk avdelning sediment/vatten frukostseminarium 1: Innovativa metoder för att bestämma effekten av åtgärder av förorenade sediment
2023-03-13 Guidning i nya regler för bidrag och stöd – webbinarium region Syd
2023-02-08 Region Norr Årsmöte och seminarium om sediment
2023-02-07 Region Mälardalen kallar till Årsmöte
2023-02-06 Renare Mark Region Syd kallar till årsmöte
2023-02-01 Årsmöte 2023 och seminarium Region Väst
2023-01-25 Årsmöte Region Öst – mingel och go’fika
2023-01-19 Region Norr bjuder in till lunchwebbinarium om tjärasfalt
2022-12-06 Region Mälardalen kallar till Miljökampen!
2022-11-28 Region Öst bjuder in till glöggmingel med föredrag
2022-11-21 Region Väst bjuder in till glöggmingel med föreläsning om ny praxis kring 10 kap. Miljöbalken
2022-10-28 Webbinarium om in situ sanering av f.d. träimpregneringsanläggningar – NRM Region Norr
2022-10-28 Frukostseminarium Frysavvattning av fibersediment
2022-10-25 Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken – Region syd
2022-10-21 Frukostseminarium om Termokemisk sanering och produktion av kommersialiserbara produkter av fiberbanksmaterial
2022-10-19 Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken – Region Mälardalen
2022-10-14 Frukostwebbinarium Biokolbaserad reaktiv barriär för täckning av förorenade sediment
2022-10-07 Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning
2022-06-15 Region Väst bjuder in till seminarium om Skonsam sanering i stadsmiljö
2022-06-14 Region Öst bjuder in till föreläsning om PFAS rening för större vattenverksamhet och följt av femkamp
2022-06-01 NRM Region Norr bjuder in till studiebesök på Alnö vid saneringen av Nyviks f.d. sågverk
2022-03-08 Renare Mark Region Mälardalen bjuder in till årsmöte och webbinarium om Think Pinks mellanlagringsplats i Kagghamra
2022-03-04 Frukost och intressanta föredrag samtidigt!
2022-03-03 Årsmöte Renare Mark Region Öst
2022-02-17 Årsmöte med fördrag om PCB Region Syd
2022-02-10 Årsmöte Region Norr
2022-02-03 Årsmöte och seminarium Region Väst
2021-12-07 Region Väst bjuder in till nätverksträff
2021-12-01 Webbinarium om in situ stabilisering av arsenikförorenad jord – Region Norr
2021-10-15 Studiebesök NSR i Region Syd
2021-10-07 End of Waste – Studiebesök Region Norr
2021-10-05 Glasbruksåar och föroreningar nedströms – Webbinarium
2021-09-13 Sanering av f.d. Stridsbergs industriområde – Region Väst
2021-08-30 Studiebesök – Miljöprojekt Karlshäll, Region Norr
2021-06-16 Föredrag om genomförd in situ sanering på Hagalunds depån – NRM Mälardalen
2021-05-18 Tema: PFAS, en tickande bomb? – konsekvenser och lösningar -Webbinarium Renare Mark Väst
2021-03-19 NRM Region Östs årsmöte och webbinarium om PFAS
2021-03-10 Nätverket Renare Mark Mälardalen bjuder in till årsmöte och webbinarium om sulfidjord och sulfidberg
2021-02-17 Nätverket Renare Mark region syd bjuder in till årsmöte och föredrag
2021-02-17 Nätverket Renare Mark Norr bjuder in till årsmöte och webbinarium om farligt avfall
2021-01-19 Renare Mark Väst – Webbinarium och årsmöte Tema: Ekologiska aspekter vid sanering
2020-12-03 Webinarium – Ekologiska mervärden i framtidssäkrad efterbehandling av förorenad mark – NRM Mälardalen