Stugsundsudden 2010

posted in: Arkiv2

Nätverket Renare Mark arrangerade den 2 juni 2010 ett studiebesök och seminarium om nya grepp inom efterbehandling.

 

Plats: Stugsundsudden i Söderhamn med föreläsningar i Centrum för Flexibelt Lärande, Adress: Stora Järnvägsgatan 7, Söderhamn.

Kontakt för arrangemanget var nätverkskoordinator:  peter.harms-ringdahl@geosigma.se

Infoblad
Inbjudan
Program
Anmälningsblankett

Presentationer från seminariet

Beskrivning av projektet – Söderhamns kommun

Presentation av saneringen – DEC
Efterbehandlingsområdet – DEC
Muddring av kreosot – DEC
Stabilisering av arsenikförorenad jord med järnsulfat – DEC

Beställarens miljökontroll – SWECO
Entreprenörens miljökontroll – WSP
Tillsynsmyndighetens syn på miljökontrollen – Länsstyrelsen