Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Region Mälardalen bjuder in till seminarium om PFAS

Seminariet har utgångspunkt i SGF:s uppdatering av information om PFAS på Undersökningsportalen och Åtgärdsportalen. Regeringen har gett Naturvårdsverket, SGU och SGI i uppdrag att ta fram ny och publicera ny kunskap  om PFAS och som en del av projektet har … Read More

End of Waste: Beräkna miljörisk med olika modeller

Workshopen kommer att fokusera på Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för spridning av ämnen (KM-modellen) och vad vi kan använda från den när vi beräknar miljörisk vid återvinning. Syftet är att ge deltagarna en god kunskap om: hur och när man bör använda … Read More

Problem i vatten?!

Arrangörsgruppen har påbörjat arbetet med att planera Renare Marks digitala seminarium som genomförs den 10 maj. Temat för seminariet är: Problem i vatten?!  Mer information kommer och anmälan kommer finnas tillgänglig under mars månad.

End of Waste Så undviker vi bedrägeri och maximerar miljökonsultens värde

Frukostsamtal om hur miljöriskbedömningar bör upphandlas och vilken roll miljökonsulten bör ha. Om beställaren delegerar miljöbedömningen och upphandlingen av miljöprovtagning till entreprenören så finns det risker att miljökonsulten används för att maximera entreprenörens lönsamhet istället för att bedöma miljörisken och … Read More

End of Waste. Så undviker vi bedrägeri och maximerar miljökonsultens värde

Frukostsamtal om hur miljöriskbedömningar bör upphandlas och vilken roll miljökonsulten bör ha. Om beställaren delegerar miljöbedömningen och upphandlingen av miljöprovtagning till entreprenören så finns det risker att miljökonsulten används för att maximera entreprenörens lönsamhet istället för att bedöma miljörisken och … Read More