Externa evenemang

  1. Evenemang
  2. Externa evenemang

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Ecoloop-Bedömning av sulfidjordar, riskhantering

Sulfidjordar förekommer längs kustområdet från Mälardalen till Haparanda. Jordarna är besvärliga ur ett geo- och miljötekniskt perspektiv. Med rätt handhavande kan vi undvika försurande mark- och grundvattenförhållanden och försurade vattendrag och sjöar. Ecoloop, Luleå tekniska universitet och Mitta inbjuder till … Read More

Liljemark Consulting In situ day

Welcome to Stockholm and In Situ day 2024 A seminar organized by Liljemark Consulting In-situ day is a day where we meet to share experiences of in-situ remediation on contaminated sites, listen to interesting presentations and learn more about when … Read More