Styrelsen 2022

Pernilla Ljunggren, Liljemark Consulting AB, (ordförande)
Therese Hartnor, Stockholms stad, exploateringskontoret
Alejandra Silva, Hifab
Tove Skärblom, Setterwalls
Martin Palmqvist, Rambol
Julia Inkapööl, WSP
Matilda Norberg, ALS
Karin Skattegård, Wescon Miljökonsult

Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar för ett sitt engagemang och väl genomfört arbete i föreningen:
Alexandra Bercoff, Exploateringskontoret Stockholm stad, Stockholm,

Styrelseprotokoll

Region Mälardalen anordnar seminarier och studiebesök på olika orter i Mälardalsområdet. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”