Styrelsen 2024

  • Karin Skattegård, Wescon Miljökonsult (ordförande)
  • Alejandra Silva, Hifab
  • Tove Skärblom, Setterwalls
  • Martin Palmqvist, Ramboll
  • Matilda Norberg, ALS
  • Therese Hartnor, NCC
  • Maria Winge, Länsstyrelsen
  • Worada, Boonraksasat, WSP

Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar för ett sitt engagemang och väl genomfört arbete i föreningen:

  • Pernilla Ljunggren, Liljemark Consulting AB, (f.d. ordförande)
  • Julia Inkapööl, WSP

Och för att de fortsätter sitt engagemang framöver via valberedningen i region Mälardalen.

Styrelseprotokoll

Region Mälardalen anordnar seminarier och studiebesök på olika orter i Mälardalsområdet. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”