Styrelsen 2022
Pernilla Ljunggren, Ragnsells AB, (ordförande)
Alexandra Bercoff, Exploateringskontoret Stockholm stad, Stockholm
Julia Inkapööl, WSP Sverige AB, Stockholm
Matilda Norberg, ALS Global AB, Stockholm
Karin Skattegård, Wescon Miljökonsult AB, Västerås
Tove Skärblom, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm
Martin Palmkvist, EnviFix AB, Uppsala

Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar för ett sitt engagemang och väl genomfört arbete i föreningen:
Emma Platesjö, Wescon Miljökonsult AB, Hanna Hatschek, ALS Scandinavia AB, Marit Jobs, Länsstyrelsen Dalarna och Linda Franzén, Liljemark Consulting AB.

Styrelseprotokoll

Region Mälardalen anordnar seminarier och studiebesök på olika orter i Mälarområdet. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”