Under uppstarten av nätverket samt vid Vår- och Höstmöten har nedanstående bidragsgivare stöttat föreningen ekonomiskt.

Statens Geotekniska Institut
Banverket
Naturvårdsverket
Sveriges Geologiska Undersökning