Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Vårmötet 2018

2018-03-21 - 2018-03-22

Tack till alla deltagare som kom till Renare Marks Vårmöte! Det gick av stapeln på Louis de Geer konsert & kongress i Norrköping 21-22 mars 2018
Temat var ”Massor att hantera”.

Program

Frågor och svar från presentationerna (länk)

Hur hanterar vi våra massor? (länk)

Presentationer:

A. Inledning

Hur vi kan hitta användning för massor istället för att deponera?! – Christina Lindbäck NCC, Koncernens hållbarhetschef
Industrilandskapets fram och baksida – Hanna Domfors, Stadsantikvarie Norrköpings kommun
Posterpresentation – Korta presentationer från posterutställningen
Är det farligt att bo i ett förorenat område? – Ingela Helmfrid, Arbets-och miljömedicin i Linköping
Earth autopsy – Modern visualiseringsteknik i Norrköping – Erik Telldén projektledare visualisering, Norrköpings kommun
Dialog med SGI , SGU och Naturvårdsverket – Mikael Stark, SGI, Klas Arnerdal, SGU och Annika Jansson, Naturvårdsverket

B. Detaljplaneprocessen

Fysisk planering där det finns föroreningar från klorerade lösningsmedel – erfarenheter från ett tillsynsprojekt i Östergötlands län – Elisabeth Omsäter, Länsstyrelsen Östergötland och Helena Branzén, SGI
Stadsnära fd flygflottilj exploateras i 9 detaljplaner – Eleonora Karlsson, ÅF Consult och Sofia Kalmner, Peab Bostad AB
Erfarenheter från masshantering inom Sigtuna stadsängar, Sveriges mest hållbara stadsdel – Ragnhild Karlsson, NCC
Att hantera deponigas vid exploatering – Ida Arvidsson, och Hanna Modin, Sweco Avfall Syd

C. Att bedöma och värdera risker

Standarder och vägledning för undersökning och riskbedömning av förorenad mark – Anja Enell, SGI
Schakta mindre och uppfyll ändå åtgärdsmålen – Christina Edlund, WSP Sverige AB
Fluorescerande spårämnen för hållbara saneringar – Niklas Larsson, NIRAS
Riskvärdering vid exploatering: vilken ambitionsnivå är rätt? – Pär-Erik Back, SGI

D. Åtgärdsalternativ

Mobilisering av arsenik vid jordtvätt och schaktning – Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Västra Götaland och Anna Pantze, Tyréns
Full scale EK-BIO treatment of PCE DNAPL in clay till – Results and perpectives after 3 years of operation – Charlotte Riis, NIRAS
PCP-förorening i mark och grundvatten vid f.d. sågverket i Hjortsberga – Kristin Forsberg, SGU
Ickeoxiderande termiska behandlingar av förorenad jord – Erik Marklund, Luleå tekniska universitet

E. Inledning

Åtgärdsportalen, åtgärdsmetoder för förorenade sediment – Peter Harms-Ringdahl, EnviFix
Global toxic pollution cleanup – Andrew McCartor, Pure Earth, Director of Operations
En utblick i Europa – vad händer inom jord & mark som relaterar till föroreningar – Yvonne Ohlsson, SGI
Masshantering i exploateringsprojekt, kan vi dra lärdomar från Storbritannien? – Per Johansson, WSP Sverige AB
PFAS investigations Guidelines and conceptual models for the Regional Danish Environmental Authorities – Jacqueline Anne Falkenberg, Niras

F. Juridik

Kan det bli mitt ansvar? Jag vill ju bara bygga ett hus! – Sofie Hermansson, SGI och Klas Köhler, Länsstyrelsens tillsynssamordnare
Massor att återanvända – vad säger miljöbalken om återanvändning av massorna och vilka hinder finns? – Caterina Carreman, Foyen Advokatfirma KB
En byggherres snåriga väg till hållbar masshantering – Jessica Paulin, JM AB
Vem ska ta hand om alla massor? – Maria Paijkull, Front Advokater

G. Cirkulär ekonomi

Erfarenheter från framtagande av masshanteringsanalys avseende nybyggnation av järnväg Hallsberg-Stenkumla – Markus Rönnegård, WSP Sverige AB
Kvalitets- och miljösäkrad återvinning av betong till ny betong i industriell skala. Forsknings och utvecklingsprojekt i Danmark – Ebbe Tubæk Naamansen, RGS Nordic
Förorenade byggnader – Begås lagbrott när totalhalter används för att klassa förorenade betongmassor? – Malin Ekåsen och Lena Torin, Golder Associates AB

H. Masshantering i fokus

Rena massor + deponi = sant? – Rudolf Laurin, Wistrand Advokatbyrå och Roger Hansson, Samgräv Recycling AB

Debatt mellan olika aktörer i branschen – Här diskuterades viktiga frågor kopplade till masshantering
. Kan vi med hjälp av lagändringar, mer praxis på området och bättre vägledning underlätta
en mer hållbar masshantering? Medverkande i debatten är entreprenörer, konsulter, jurister och
myndighetsaktörer. – Här är diagram från frågor till publiken under debatten.

I. Praktiska exempel

Riskvärdering med hållbarhetsperspektiv vid f.d. sågverksområdet i Köja – Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola och Kristina Sjödin, SGU
Pilotförsök med nedbrytning av klorerade bekämpningsmedel – Henning Persson och Sarah Josefsson, SGU
Effektivare masshantering – centralisering av masshantering i Norra Djurgårdsstaden för minskad miljö- och samhällskostnad – Maria Sundesten, Golder Associates AB
Norra Djurgårdsstaden/Kolkajen – flera parallella pilotförsök för att hitta möjliga in-situ lösningar – Helena Nord, RGS Nordic

Övrig info från konferensen:

http://www.trippus.net/nrm2018

 

Details

Start:
2018-03-21
End:
2018-03-22
Event Categories:
,