Styrelsen 2023

 • Paulina Rautio (Paneo AB, Luleå) Ordförande
 • Martin Eriksson (LME Miljö AB, Sundsvall) Vice ordförande
 • Rebecka Furberg (AFRY, Skellefteå)
 • Maria Blom (Tyréns, Piteå)
 • Sven-Åke Westman (Sundsvalls kommun, Sundsvall)
 • Stefan Hybertsen (Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand)
 • Per Olsson (Sortera Materials AB, Örnsköldsvik)
 • Lovisa Lundström (Sweco, Umeå)             ,

Valberedning

 • Ylva Persson, (Trafikverket, Umeå) sammankallande
 • Johannes Petterson,  (Swerock, Sundvall)
 • Jurate Kumpaine, (LTU, Luleå)

Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar för sitt engagemang i föreningen och ett väl utfört arbete:

 • Emilia Riström (Svevia, Umeå)
 • Jurate Kumpiene (LTU, Luleå)

Styrelseprotokoll


Region Norr anordnar seminarier och studiebesök i norra delarna av Sverige. Orterna varierar, och ofta ordnas samma seminarium på flera orter med videolänk mellan platserna. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”