Bästa exjobb 2023 – utlysning

I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda examensarbeten från år 2023.  Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv. Bidragen kan inlämnas av institution, företag eller författarna själva.

Inlämnade bidrag kommer att utvärderas av Nätverkets priskommitté som består av representanter från branschen, varav minst en från Renare Marks styrelse. Vinnaren erhåller en prissumma på 15 000 kr samt inbjudan att presentera sitt examensarbete vid Renare Marks konferens, Vårmöte 2024. I samband med Vårmötet betalas konferensavgift, resa och boende av Renare Mark.

Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden/efterbehandling och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv. Tyngdpunkt läggs vid nyhet och nytta för branschen, men följer i övrigt framtagna krav vid universitet och högskola enligt följande:

• nyhetsvärde för branschen
• nytta för branschen
• fronten för forskningen; vetenskaplighet, stringens
• ingående moment (t ex litteraturstudie, fältarbete, laboratoriearbete, analys, modeller)
• avgränsning och måluppfyllelse
• utformning och presentation

Se hela utlysningen här!

Samtliga inkomna examensarbeten läggs ut på Renare Marks hemsida.
Skicka examensarbetet i digitalt format till nätverkets koordinator, therese.steinholtz@empirikon.se
senast den 11 februari 2023. Märk meddelandet ”Bästa Exjobb 2022”
För frågor går det även bra att kontakta Therese på telefon 073-501 56 22.