Region Mälardalen

  1. Evenemang
  2. Region Mälardalen

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Riskvärdering i praktiken – region Mälardalen

Välkommen till en inspirerande föreläsning och workshop enligt SGI:s senaste vägledning om riskvärdering, anordnat av Renare Mark region Mälardalen. Det blir goda exempel och praktiska tips för en lyckad process. Under workshopen provar vi på riskvärderingsmoment och lär av varandra. … Read More