Höstmöte 2005

posted in: Arkiv2

Förorenad mark – bekymmer och möjligheter för problemägare

Datum: 18-19 oktober

Plats: Eriksbergshallen i Göteborg

Eriksbergshallen

Program, abstract samt deltagarlista för Höstmötet (.pdf)

Presentationer

Dag 1
Rolf Randborg – SPIMFAB
Thomas Holm – SWECO VIAK
Anna Stenmark – Länsstyrelsen i Västerbotten
Lars Rosén – FRIST Chalmers

Niklas Löwegren – Banverket
Ulf Johansson – Tyréns AB
Åsa Friis – Göteborgs Hamn AB
Karin Bleichingberg och Anders Sporre – Ale kommun/Surte Åkeri
Lina Werneman och Hans Nordström – Golder Associates/MAQS Law Firm

Malou Larsson – Juridiska institutionen, Stockholms Universitet
Hans Nordström – MAQS Law Firm
Rikard Janson – Naturvårdsverket

Dag 2
Mikael Lundholm – Fröberg & Lundholm Advokatbyrå
Birgit Flening – Ernst & Young
Inga-Britt Höök – Willis Sverige

Nyhetspasset – presenterades av Ann-Margret Strömvall och Pär-Erik Back från FRIST
Marie Arnér – ordförande Renare Mark
Björn Lindbom – SGU
Patrick van Hees – MTM Örebro Universitet
Christian Buck – COWI

Adrien Pilon – MCEBR, Montreal
Lars Bevmo – BT Kemiprojektet
Anders Lindström – Örnsköldsviks kommun


Anmälningsblankett till Höstmötet 2005 (.doc)

Telefon till Umeå Congress: 090-13 00 35 faxnummer: 090-13 00 36

Arrangörsgruppen består av:

Thomas Liljedahl, MCN Umeå Universitet – Möteskoordinator
Krister Honkonen, Fastighetskontoret Göteborg – Programansvarig
Per Samuelsson, Ramböll – Programgrupp
Per Olsson, Länsstyrelsen, Västra Götaland – Programgrupp
Jessika Petrén. Västsvenska Miljörättsföreningen/Stena Metall – Programgrupp
Ann-Margret Strömvall, Chalmers/Frist – Programgrupp
Hans Hägglund, Preem – Programgrupp
Jan-Erik Lindström, Soilrem – MB-Envirotech AB – Programgrupp
Lennart Andersson, Scantec Miljöinstrument – Utställningsgeneral
Kerstin Emsing – Arrangemangsansvarig