Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vårmötet 2022

2022-05-24 - 2022-05-25

Den 24-25 maj gick Vårmötet 2022 av stapeln på Clarion Hotel Live i Malmö. Det inleddes med studiebesök och mingel den 23 maj och traditionsenlig middag den 24 maj.

Efter att 2020-2021 präglats av den pågående pandemin var det väldigt roligt att äntligen få träffas igen och genomföra ett fysiskt Vårmöte. Vi passade också  på att fira Nätverkets 20-års jubileum ett år för sent med extra mycket festligheter och en och annan överraskning!

Vi ville med hjälp av aktörer från branschen sprida kunskap inom viktiga ämnesområden kopplat till det övergripande temat för året På god väg! Med 2022 års Vårmöte gjorde vi en tillbakablick på branschens utveckling de senaste 20 åren – historiska avtryck, diskuterade aktuella  frågeställningar och identifierade framtida utmaningar.

Totalt kom närmare 500 deltagare.

Program, och presentationer från konferensen hittar du nedan! Obs, enbart tillgängligt för våra medlemmar och deltagare vid konferensen. För inloggningsuppgifter maila info@renaremark.se

Program

Presentationer (klicka på namnet på passet så får ni alla presentationer för aktuellt pass)

Studiebesök – Tyréns

A. Inledning 
SGI, SGU och Naturvårdsverket informerar

B. Lunchseminarium 
Nya och gamla föroreningar. Vad gör man när allt blir mycket farligare? – Mark Elert och Celia Jones, Kemakta Konsult AB
DDT inom f.d. skogsplantskolor – risker för djur och människor – Maria Florberger, Golder Associates och Märta Ländell, Niras Sweden

C. Lunchseminarium
Brandsnäs f.d. sågverk en sanering där statistiska och riskbaserade angreppssätt genomsyrat arbetet. – Helena Fürst, WSP Sverige
Undersökningar av gasavgång vid avvattning av sediment – Kristin Elgh Dahlgren, Tyréns

D. Sediment
Övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment. – Ann-Sofie Wernersson, SGI
Tunnskiktstäckning med reaktiva sorbent som alternativ till muddring av förorenade sediment (projekt CAPTIVE) – Jonas Gunnarsson, Stockholms Universitet

E. Teknik 
Kombinerad In Situ Stabilisering (ISS) och In Situ Kemisk Oxidation (ISCO) – Helena Nord, RGS Nordic, Josephine Molin, Evonik Active Oxygens
Barriärteknik som saneringsalternativ vid förorenade områden – Mats Tysklind, Umeå universitet

F. Workshop
Överskattas ånginträngningsrisken för PAH i Sverige? Delta i denna workshop för att diskutera internationella skillnader och hur vi kan nå mer hållbar efterbehandling av PAH.

G. Juridik 
Betalar verkligen förorenaren? Utvecklingen av PPP i rättspraxis – Caterina Carreman, Foyen Advokater AB
En drygt 20-årig resa med miljöbalken och Renare Mark – Paulina Rautio, Paneo AB

H. Inledning dag 2
Trees and agriculture – a success story! – Matilda Palm, ECCR and agroforestry advisor på Vi-skogen
Presentation av årets examensarbete

I. Bidragsfinansierade projekt 
Slutsatser hittills från beställarnätverket Samverkan för Innovation – Lisa Elmerfjord, SGU
F.d. Färgaren kemiska tvätt – Anna Paulsson, Sweco, Karin Eliaeson, SGU och Helene Jansson Länsstyrelsen Jönköpings län
Schaktsanering med tågtransport av förorenad jord i stor skala – Niklas Jacobsen, RGS Nordic

J. Forskning
Karakterisering av per- och polyfluorerade alkylsubstanser i lakvatten från farligt avfall – Mio Pettersson, Man-Technology-Environment (MTM) Research Centre, Örebro University
Fastläggning av PFAS med sorbenter – lärdomar från pilotförsök och labstudier – Georgios Niarchos, Inst. för Geo-vetenskaper Uppsala Universitet
In situ kemisk stabilisering av arsenikförorenad jord – demonstration i fält” – Ivan Carabante Avfallsteknik, Luleå Tekniska Universitet

K. Fysisk planering 
Kvarlämnade restföroreningar – Hur stor är risken och för hur länge? – Ola Wik, Lektus Samhällsbyggnad Benedict Jaeschke, AFRY
Kan detaljplanen hantera risker vid byggande på kvarlämnade föroreningar? – Henrik von Zweigbergk, SGU
Återbruk, miljöinventering och betong – Samverkan för ökad hållbarhet – Sally Johansson, Liljemark

L. PFAS
Historien om PFAS, ur ett svenskt perspektiv – Katrin Holmström, Niras
SAFF – En ny, men väl bevisad teknik för rening av PFAS i vatten – Michelle Nilsson och Anders Holttinen Envytech Solutions

M. Vatten
Förslag på hur belastningen från förorenade områden kan bedömas – Henrik Bengtsson, SGI
Påverkan från förorenade områden i Sverige på våra vatten! – Anna Stjärne, Vattenmyndigheten

N. Klorerade lösningsmedel 
Klorerade lösningsmedel – Förr, nu och i framtiden – Lena Torin och Lars Davidsson, WSP Sverige
Klorerade lösningsmedel i berg – det som var omöjligt är nu möjligt – Linus Nilsson, Relement AB

O. Klimat och hållbarhet 
Åtgärder och klimatanpassning – en litteraturstudie – Helena Branzén, SGI
Förbättrade riskbedömningar för att främja hållbarhet Veronica Ribé, WSP Sverige

Detaljer

Start:
2022-05-24
Slutar:
2022-05-25
Evenemang Kategori: