1. Evenemang
  2. NRM Regionala

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Region Mälardalen bjuder in till seminarium om PFAS

Seminariet har utgångspunkt i SGF:s uppdatering av information om PFAS på Undersökningsportalen och Åtgärdsportalen. Regeringen har gett Naturvårdsverket, SGU och SGI i uppdrag att ta fram ny och publicera ny kunskap  om PFAS och som en del av projektet har … Read More