Riskvärdering av förorenade områden 2005

posted in: Arkiv2

Riskvärdering av förorenade områden

Dokumentation från workshop 31 maj 2005, KTH, Stockholm

Program
Deltagarlista

Hur fungerar riskvärderingar som beslutsunderlag i dag?
1. Yvonne Andersson-Sköld, SGI
2. Yvonne Andersson-Sköld, SGI
Diskussion förmiddagen

Hur påverkas våra beslut av vår riskuppfattning?
Britt-Marie Drottz Sjöberg, NTNU

Prioritering av åtgärder inom förorenade områden – ekonomiska och etiska aspekter
Lars Rosén, FRIST
Martin Peterson, LTU och KTH
Underlag för övning
Avslutande diskussion
Moderator – Torsten Carlsson, fd kommunalråd
Arrangör: Nätverket Renare Mark
Medarrangör: Institutionen för filosofi och teknikhistoria, KTH