Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vårmötet 2021

2021-03-24 - 2021-03-25

Vårmötet 2021 kommer att hölls som ett digitalt med hjälp av den senaste tekniken för att skapa ett så levande program som möjligt.

Temat var Hållbara samhällen och datumen 24-25 mars. Programmet bestod av livesända föredrag med moderatorer blandat med förinspelade inlägg och digitala utställningar och posterpresentationer.

Under en eftermiddag och en förmiddag erbjöds spännande föredrag kring klimatanpassning och riskbedömning, juridik och masshantering, PFAS och åtgärdstekniker, det senaste inom forskning och mycket mer. Vårmötet inleddes av våra moderatorer Sofie Hermansson som är miljöjurist på SGI, David Hagerberg som till vardags är miljögeotekniker på Tyréns och Clara Neuschütz, handläggare på Naturvårdsverket.

Program

Presentationer

A – Inledning dag 1
Forskning och innovation för en kraftfull klimatomställning –  Emma Gretzer, ställföreträdande Generaldirektör Formas
Myndigheterna informerar:
SGI – Mikael Stark
SGU – Léni Litgård Maot
Naturvårdsverket – Annika Ryegård
Länsstyrelserna – Klas Köhler

B- Forskning
Hantering och behandling av TBT- och metallförorenade sediment – Anna Norén, Chalmers Tekniska Högskola
Stabilisering och solidifiering är en effektiv åtgärdsmetod för PFAS-förorenad jord – Dan Berggren Kleja, SGI
Biokol bidrar till hållbar masshantering, förbättrad markkvalitet och minskad spridning av föroreningar – Anja Enell, SGI

C- Regeringsuppdraget förorenade sediment- RUFS
Vägledning och metodik för hantering av förorenade sediment – Henrik Bengtsson, SGI
Fältundersökningar och pilotprojekt -Tobias Porsbring, Havs- och vattenmyndigheten och Jerry Forsberg, SGU
Plattform för ökad kunskap om förorenade sediment (web och nätverk) – Yvonne Ohlsson, SGI

D – Klimatanpassning och riskbedömning
TRIAD-metoden som metodik för platsspecifik riskbedömning m.a.p. markekosystemet och prioritering av åtgärdsbehov – Maria Florberger, Golder Associates
Storstadsspecifika riktvärden för Stockholm – Hanna Almqvist, WSP
Enhancing ecosystem services at urban brownfield sites – what value does contaminated soil have in the built environment – Paul Drenning, Chalmers tekniska högskola/ COWI AB

E – Juridik och masshantering
Högsta domstolen har i ett nytt avgörande öppnat för möjligheten att likvidera bort skyldigheten att bekosta avhjälpande. Vad innebär detta och hur evigt är förorenarens ansvar egentligen? – Linnea Ljung och Tove Skärblom, Setterwalls Advokatbyrå
Trafikverkets juridiska tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering och klassificering och karaktärisering av schaktmassor inom Trafikverket – Lisa Cullhed, Susan Odervång och Ylva Persson, Trafikverket
En helt digitaliserad informationshantering vid efterbehandling av förorenade områden – Mats Svensson, Tyréns

F – Inledning dag 2
Hur framtidssäkrar vi våra samhällen – en internationell utblick med nationell förankring – Maria Brogren, WSP
Presentation av årets examensarbete:
Skumfraktionering, PFAS i lakvatten – Ylva Kjellgren, Uppsala Universitet och SLU

G – Avfallsregler och byggavfall
Hållbar resursanvändning – Caterina Carreman, Foyen Advokatbyrå
Förorenade byggnader – Är kortkedjiga klorparaffiner det nya PCB? – Anna Fjelkestam, Ramboll

H – PFAS och åtgärdstekniker
First In Situ Treatment of a PFAS Plume in Europe, using Direct Push Injection of Colloidal Activated Carbon – Jack Shore, Regenesis
Total förstörelse av PFAS med superkritisk vattenoxidation – Tore Christian Svendsen, Aquarden Technologies Aps

I – Bara vanligt vatten?
Miljökvalitetsnormer i grundvatten vid efterbehandling av förorenade områden – Carola Lindeberg, SGU
Lokal dagvattenhantering (LOD) i förorenade stadsområden – ett val mellan behovet av reducerade ytvattenflöden och ökade risker för föroreningsspridning? – Louise Göthfors och Åke Eriksson, Golder Associates

J – Förorenade områden i praktiken
Certifierad provtagning i praktiken – Leo Regazzoni, Lektus/ SGF
Undersökningsportalen – Din guide genom provtagningsdjungeln – Peter Harms – Ringdahl, EnviFix/ SGF
Blir det någonsin som man har tänkt sig? Strategiska vägskäl och val vid saneringen av Oskarshamns hamnbassäng – ur ett beställarperspektiv – Bodil Liedberg – Jönsson, Oskarshamns kommun
Samarbete kring ny saneringsteknik i Finland och hållbara lösningar för saneringsteknik i Nigerdeltat – Jonny Bergman, RGS Nordic

Detaljer

Start:
2021-03-24
Slutar:
2021-03-25
Evenemang Kategori: