Nätverkets medlemmar får rabatt på nätverkets arrangemang och får ta del av utskick mm. De har även möjlighet att logga på hemsidan för att ta del av mötesprotokoll och andra styrelsehandlingar. Inloggning görs på sidan för styrelseprotokoll. Lösenord har de senaste åren erhållits vid välkomstmail för medlemskap. Är du medlem och saknar inloggningsuppgifterna maila till info@renaremark.se.