Vårmötet 2002

posted in: Arkiv2

Vårmötet 2002 hölls på Billingehus i Skövde. Omkring 230 deltagare lockades av temat ”Riskbedöming och riskvärdering av förorenade områden”.

I samband med vårmötet hölls också den första föreningsstämman i nätverket där den första styrelsen valdes.

Här nedan hittar du presentationer och annat material från mötet.

Program Vårmötet 2002

Bob Harris
Bo Lind
Carl-Johan Österberg
Celia Jones
Göran Andersson
Hans Österling
Lars Rosén
Marie Arnér
Mark Elert 1
Mark Elert 2
Per Molander
Per Ohlsson
Pete Lund
Randy Vallis
Thomas Holm
Tommy Hammar
Troels Wentzel
Yvonne Ohlsson

Presentation av Marksaneringscentrum Norr
Referat av Vårmötet 2003 – av MCN
Enkätsammanställning