Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Föroreningar i mark och sediment vid båtuppställningsplatser, hamnar, varv och marinor

2023-02-09

Välkomna till vårens första seminarium – fysiskt i Göteborg eller digitalt
Det finns tusentals båtuppställningsplatser och det är inte ovanligt att halterna tennorganiska ämnen i ytlig jord överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden en faktor 100. Vill du lära dig mer om dessa områden? Vilka är utmaningarna, vilka lösningar finns?

Under dagen kommer du att få ta del av till föreläsningar som beskriver problematiken kring hanteringen och användningen av båtbottenfärg. Här ingår det att bland annat berätta om föroreningssituationen, provtagningar, undersökningsstrategier och resultat. Vi får också lyssna till åtgärdsmetoder och genomförda projekt. Vidare vill vi belysa tillsynsmyndighetens arbete, verksamhetsutövarnas utmaningar och svårigheten när ansvaret ska fördelas mellan medlemmarna i en båtklubb.

Vi avslutar seminariet med ett diskussionspass. I anmälan kan du ange vad du vill att gruppen tar upp och diskuterar kring.

Presentationer
10.00 Inledning Moderator Henrik Bengtsson, SGI
10.20 En tillsynsmyndighets arbete med föroreningar från båtuppställningsplatser – Heidi Himmelskog, Österåkers kommun
10.45 XRF-inventering av fritidsbåtar – Robert Eriksson, Tyréns
10.20 Provtagningsutmaningar och åtgärdstester vid båtuppställningsplatser – Peter Harms – Ringdahl, EnviFix
11.50 Lunch
12.50 Rembind – Stabilisering av förorenad jord från båtuppställningsplatser – Robin Axelsson, EnvyTech Solutions
13.20 Verksamhetsutövarens perspektiv – varv och marinor – Göran Gross och Patric Borén, Dyvik Marina
13.50 Ansvar och finansiering av åtgärder som båtklubb – Carl Rönnow, Svenska Båtunionen
14.50 Primusprojektet – Caroline Lantz, WSP
15.20 Avslutande diskussionspass

Varmt välkomna hälsar arrangörsgruppen
Hanna Hartmann, Enviro Miljöteknik
Peter Harms Ringdahl, EnviFix
Henrik Bengtsson, SGI
Therese Steinholtz, Empirikon Konsult

 

 

 

 

Details

Date:
2023-02-09
Event Category: