Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vårmötet 2024

13 mars - 14 mars

Vårmötet erbjuder något för alla, både nya i branschen och de med många års erfarenhet!

Den 13 – 14 mars gick  Vårmötet med temat ”Hinder och möjligheter inom förorenade områden” av stapeln. Vårmötet inleddes den 12 mars med ett studiebesök och sedan fortsatte konferensen i två dagar vid Karlstad Congress Culture Center. Det blev två härliga dagar fulla med spännande föredrag, posters, utställning och mingel.

Program

Presentationer

Session A, inledningspass 
Presentation Naturarvet, Lo Jarl, Naturarvet
Naturvårdsverket, SGI, SGU och Länsstyrelserna presenterar

Session B, Forskning 
Emerging contaminants: Examples from feasibility study to full scale implementation, Rogier De Waele, Greensoil Group
Kinetik och fördelningskoefficienter för PFAS mellan mark och vatten i akviferer som ska saneras genom pump and treat teknik – en del av LIFE SOuRCE, Oscar Skirfors, Sveriges Lantbruksuniversitet
Investigation of microbial degradation of PFAS at two contaminated sites in Sweden, Nicola Messinger, Department of Earth Sciences, Uppsala University, Sweden

Session C, Specialsatsningar 
Naturvårdsverkets arbete med samhällsekonomisk konsekvensanalys av generella riktvärden för PFAS, Niclas Johansson och Kristina Widenberg, Naturvårdsverket
Förekomst av PFAS i mark och grundvatten i områden utan kända lokala föroreningskällor – undersökningar inom regeringssatsningen för PFAS, Lars Rosenqvist och Maria Åkesson, Sveriges geologiska undersökning
Betydelsen av platskarakterisering inför behandling av PFAS-förorenat grundvatten.Lärdomar från ett regeringsuppdrag, Del 1, Robert Earon, Statens geotekniska institut
Europas största pilotförsök med kolloidalt aktivt kol för att behandla en PFAS-plym.Erfarenheter från ett regeringsuppdrag del 2, Helena Nord, Sheeba Environmental Engineering och Johan Eldin, Granitor Miljöteknik

Session D, Workshop konceptuella modeller 
Inledande föredrag: Osäkerheter i konceptuella modeller, Johanna Moreskog, Ramboll Sweden AB, Klas Köhler, Länsstyrelserna, Björn Johansson, Naturvårdsverket

Session E, Huvudmannaskap i projekt med statlig finansiering 
Varför ska kommunen ta på sig ett huvudmannaskap? – Kommunens perspektiv utifrån rollerna som kommunledning och beställarombud för ett EBH-projekt, Rolf Persson, Oskarshamns kommun
Malungs fd. garveri – möjligheter och utmaningar för en glesbygdskommun att arbeta med bidragsfinansierade objekt, Gisela Åberg, Malung-Sälens kommun

Session F, Inledningspass
Statligt finansierade efterbehandlingsåtgärder – erfarenhetsåterföring i syfte att underlätta för framtida åtgärdsprojekt, Isabelle Groth, Naturvårdsverket
Klorokoll 2030; Inspiration till tematiskt arbete – en väg framåt för att ”öka takten”, Karin Eliaeson, Sveriges Geologiska Undersökning
Presentation från vinnaren av årets exjobb, Treatment of polluted sediments through sediment washing and photoelectrocatalysis  – Masegongliu Kamei

Session G, Förorenade områden i praktiken 
Bedömning av risker vid odling i DDT-förorenad jord, Jonas Hedlund, Wescon Miljökonsult AB
Energiborrning i berg vid misstanke om klorerade lösningsmedel, Helena Branzén, Statens Geotekniska Institut
Kvicksilverjakten i Vinterviken – en verklighetsbaserad saneringshistoria i Nobels fotspår, Sandra Broms, Kemakta Konsult AB

Session H, PFAS och masshantering 
PFAS i efterbehandlingen – Hur många skall man mäta? Patrick van Hees, Eurofins Food & Feed; Örebro Universitet
Masshantering och PFAS, Ebba Sellén, Sellén & Filipovic AB
Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor för anläggningsändamål, Kristina Widenberg och Mats Fröberg, Naturvårdsverket

Session I, Workshop Upphandling 
Erfarenheter från olika upphandlingsformer vid genomförande av åtgärdsprojekt – möjligheter och hinder ur beställarens perspektiv, Annelie Liljemark och Jessica Åberg, Liljemark Consulting
Markprojekt när förorenad mark inte är fokus – Louise Johanson, Sweco

Session J, Förorenade områden i praktiken 
Miljöbesparingar i schaktsaneringsprojekt, Johan Nordbäck, Structor Norr AB
Optimera placering av nya borrhål i berg? Undersökningar i befintliga borrhål samt geofysik, kan det vara en väg framåt? Lars Davidsson och Bo Bergman, WSP Sverige AB
The need for sustainable PFAS remediation; comparing the environmental impact in situ sequestration to pump and treat, Jack Shore, REGENESIS

Session K, Vatten och sediment 
Inventering av förorenade sedimentområden – möjligheter och utmaningar, Ingrid Tjensvoll och Jon Engström, Naturvårdsverket och Magnus Lund, Länsstyrelsen Skåne
Riskbedömning av förorenade sediment – ny vägledning, Ann-Sofie Wernersson, Statens Geotekniska Institut
Undersökning av ytvatten och sediment i vattendrag för att identifiera förorenade vattenområden och för att prioritera mellan förorenade landobjekt, Jens Johannisson, Structor Miljö Öst AB

Session L fortsättning workshop
Inledande föredrag: Erfarenheter från utökad samverkan (partnering) vid in-situ saneringsprojekt, Jonny Bergman, Sheeba Environmental Engineering AB,
Samverkansupphandling i teori och tillämpning -Stefan Lundström, WSP Sverige AB

Session M Sal: Sola
Nya bedömningsgrunder för grundvatten, Joel Häggqvist, Sveriges Geologiska Undersökning
Markdirektivet – hur kan det påverka svenskt arbete? Björn Johansson, Naturvårdsverket

Detaljer

Start:
13 mars
Slutar:
14 mars
Evenemang Kategori: