Aktuellt

Hundsök på kemtvättar
|

Inom ramen för ett Tuffo-finansierat forskningsprojekt, med Sveriges Lantbruksuniversitet som huvudman, används sökhundsekipage som ska detektera markföroreningarna tri- och perkloretylen. I referensgruppen till projektet ingår SGU, NV, konsultbolaget WSP, MSB och Swedavia. Finansierar gör även... Read More

Sponsring av NORDROCS!
|

Årets största nordiska event inom förorenade områden är NORDROCS. Tanken var att anordna det 2020 men pga pandemin har det skjutits upp till i höst. Vi räknar med ett stort antal besökare då vi nog... Read More