Aktuellt

Uppdaterad modell för platsspecifika riktvärden
|

Naturvårdsverket har 6 mars uppdaterat sin modell för platsspecifika riktvärden. Beräkningsverktyget har uppdaterats med förbättringar jämfört med tidigare verktyg utifrån synpunkter som inhämtats under den tid verktyget använts. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/riktvarden-for-fororenad-mark/  Read More

Ny sida för riktvärden om förorenad mark!
|

Naturvårdsverket har nu publicerat den nya webbsidan om riktvärden för förorenad mark. Allt om riktvärdena är nu samlat på denna sida. Där ni även finner senaste beräkningsverktyget för platsspecifika riktvärden, uppdaterat 2022-10-28. Read More

Intresseanmälan för medverkan vid demopark!
|

I samband med vårt studiebesök 21 mars kommer vi att arrangera en demopark där ni som medlemmar i Renare Mark kan visa upp och demonstrera era maskiner, verktyg, mät- eller provtagningsutrustning etc. kopplade till förorenad... Read More