Aktuellt

Forskningsstudie om PFAS i biogödsel
|

I ett forskningsprojekt vid Statens geotekniska institut har förekomsten av PFAS i biogödsel från biogasanläggningar där matavfall eller stallgödsel används som huvudråvara undersökts. Biogödsel kallas den restprodukt som bildas vid biogasproduktion och som idag används... Read More

Renare Mark söker koordinator
|

Vi söker en ny koordinator som vill ta över stafettpinnen och tillsammans med styrelsen fortsätta att utveckla Nätverket Renare Marks verksamhet. Uppdraget startar i september/oktober 2024 och omfattas inledningsvis av en inskolningsperiod under hösten där... Read More