Aktuellt

SGI – Ny vägledning om bakgrundshalter i sediment
|

Statens geotekniska institut förklarar i en ny vägledning innebörden av begreppet bakgrundshalter i sediment och hur begreppet används i olika sammanhang. Till exempel vid inventering och utredning av förorenade sedimentområden.  Många föroreningar binder till partiklar som... Read More