Aktuellt

SGI – Ny vägledning om bakgrundshalter i sediment
|

Statens geotekniska institut förklarar i en ny vägledning innebörden av begreppet bakgrundshalter i sediment och hur begreppet används i olika sammanhang. Till exempel vid inventering och utredning av förorenade sedimentområden.  Många föroreningar binder till partiklar som... Read More

PFAS i byggeaffald
|

Miljøstyrelsen har netop publiceret en undersøgelse af PFAS-forbindelser i udvalgte typer af byggeaffald. PFAS-forbindelser har gennem tiden været anvendt i en række produkter herunder byggematerialer. Byggematerialerne ender ofte som byggeaffald, når de fjernes fra en... Read More