Aktuellt

Life Source workshop – Att rena grundvatten från PFAS
|

En digital workshop på temat ”att rena grundvatten från PFAS” torsdagen 23 november kl 13.00-15.00. Workshopen arrangeras av forskare och entreprenörer verksamma inom projektet LIFE SOuRCE (https://life-source.se/). Projektets målsättning är att utveckla och testa två... Read More

SGI Remiss om bakgrundshalter i sediment
|

Remiss: Vägledning och kunskapsunderlag vid inventering och riskbedömning av förorenade sedimentområden – Bakgrundshalter i sediment Remissvaren ska ha inkommit till SGI senast den 25 september 2023 och skickas per e-post till sgi@sgi.se med kopia till... Read More