Anmäl dig här!

Nätverket är öppet för alla intresserade med anknytning till branschen förorenade områden. Nätverket består av våra medlemmar, som bland annat får rabatt på våra arrangemang, nyhetsutskick, tillgänglighet till presentationer på hemsidan och info om aktuella händelser i branschen. Det finns två typer av medlemskap i Renare Mark:

Enskilt medlemskap, som tecknas för enskilda personer som vill stötta Renare Marks arbete och samtidigt få medlemsförmåner.

Korporativt medlemskap, som tecknas av organisationer för att stötta Renare Marks arbete och samtidigt ge ett visst antal anställda medlemsförmåner. Avgiften baseras på hur många anställda som ska få medlemsförmåner, typ av verksamhet och storlek på företag. Korporativt medlemskap är inget kollektivt medlemskap för alla anställda utan respektive anställd i organisationen som vill ta del av rabatter och nyhetsbrev skall vara registrerad som medlem. Den korporativa serviceavgiften är avdragsgill. Förmåner för korporativa medlemmar är möjligheten att lägga ut anställningsannonser gratis och att organisationen listas med länk till hemsida och kontaktperson på Renare Marks medlemssida.

Renare Mark har ett webbaserat medlemsregister och ansökan om medlemskap görs via det. Klicka på ny användare och fyll i uppgifterna. Är du osäker på om du är medlem, testa att logga in. Om du är anställd på en organisation som redan har korporativt medlemskap ingår du automatiskt i det när du registrerat dig och vi ser att organisationsnamnet är samma. Länk till registret – Bli medlem.

Frågor om nätverket eller medlemskap kan skickas per e-post till info@renaremark.se.

Alla medlemsansökningar ska godkännas av styrelsen. När styrelsen godkänt medlemsansökan så erhålls en bekräftelse via e-post. Då styrelsen har ett möte per månad kan ta någon månad innan det kommer. Dock har man tillgång till alla medlemsförmåner så snart man ansökt om medlemskap.

Villkor

 • Medlemsavgift för enskilda medlemmar: 250 kr/kalenderår. Faktura skickas till angiven adress, medlemsavgiften betalas först efter att faktura erhållits.

I samband med årsmötet 2019 så reviderades medlemsvillkoren för korporativa medlemmar:

 • Korporativt medlemskap för myndigheter/kommuner/universitet:
  Serviceavgift 1 registrerad medlem: 1 200 kr per år
  Serviceavgift 2–5 registrerade medlemmar: 1 700 kr per år
  Serviceavgift 6–10 registrerade medlemmar: 2 950 kr per år
  Serviceavgift 11–15 registrerade medlemmar: 4 200 kr per år
  Osv. med en ökning om 1 250 kr i serviceavgift per tillkommande 1–5 registrerade medlemmar.
 • Korporativt medlemskap för företag med max 10 anställda:
  Serviceavgift 1 registrerad medlem: 2 400 kr per år
  Serviceavgift 2–5 registrerade medlemmar: 2 900 kr per år
  Serviceavgift 6–10 registrerade medlemmar: 4 150 kr per år
 • Korporativt medlemskap för företag med fler än 10 anställda:
  Serviceavgift 1 registrerad medlem: 6 000 kr per år
  Serviceavgift 2–5 registrerade medlemmar: 6 500 kr per år
  Serviceavgift 6–10 registrerade medlemmar: 7 750 kr per år
  Serviceavgift 11–15 registrerade medlemmar: 9 000 kr per år
  Osv. med en ökning om 1 250 kr ex moms i serviceavgift per tillkommande 1-5 registrerade medlemmar.

Seviceavgiften är avdragsgill och alla korporativa avgifter ovan är angivna ex moms.

Personen som ansöker om korporativt medlemskap för sin organisation blir per automatik kontaktperson. Om någon annan ska vara kontaktperson går det bra att höra av sig via mail.  Korporativt medlemskap är inget kollektivt medlemskap utan respektive anställd i organisationen som vill ta del av rabatter och nyhetsbrev skall även vara registrerad som enskild medlem.

Korporativa medlemmar listas med länk och kontaktinformation på en egen sida.

Nätverket Renare Mark kommer använda de inskickade uppgifterna för sitt medlemsregister och för kontaktinformation. Uppgifterna kommer inte att spridas vidare till utomstående förutom vid fakturering av medlemsavgiften då vi anlitar ett externt bolag. För mer information om hur Renare Mark hanterar personuppgifter se nätverkets rutiner.

Om du inte accepterar användningen av dina personuppgifter enligt ovan ber vi dig tala om detta i samband med din anmälan.

Styrelsen i Renare Mark