Entreprenaden i fokus 2010

posted in: Arkiv2

Seminarium Entreprenaden i fokus

 

Presentationer från seminariedagen

Marie Eriksson – Svevia
Stephan Wrang – Swepro
Björn Lindbom – SGU
Stefan Mårtensson – JM
Johanna Ågren – NCC
Ida Axelsson – Swepro


– När teori övergår till praktiska problem, föredrag och diskussion om entreprenörens roller & ansvar i efterbehandlingsprojekt

Tid: 2010–02–08
Plats: World Trade Center, konferenslokal New York, adress: Klarabergsviadukten 70, Stockholm

 

Den 8 februari 2010 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium om entreprenaden i efterbehandlingsprojekt. Seminariet syftar till att ge ökad kunskap om entreprenörens arbete avseende praktiska arbetsmoment, perspektiv och frågeställningar avseende vilka roller och vilket ansvar entreprenören ska ta, frågor som rör arbetsmiljön i utförandeskedet och brister i förfrågningsunderlagens överensstämmelse med hur moment kan utföras.

 

Kostnad för medlem i Renare Mark: 1 000 kr/person exkl. moms
Kostnad för icke medlem: 1 300 kr/person exkl. moms

Anmälan skall mailas – senast den 11 januari 2010 – till:
E-post: peter.h-r@hotmail.com

 

Har du frågor är du välkommen att ringa: Peter: 070–467 81 43 eller Berith 070–856 3555
Boka in i er kalender och anmäl er gärna snarast möjligt!

Varmt Välkomna! /Hälsningar Arrangörsgruppen
Inbjudan
Program
Anmälningsblankett