Nätverket Renare Mark startade 2001. Vi är en öppen och obunden intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. Vår ambition är att belysa efterbehandling av förorenade områden i ett samhällsperspektiv, vilket inkluderar tekniska, naturvetenskapliga, ekonomiska, juridiska, kulturella och sociala aspekter.

Vårt syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden. Vi vill skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematik kopplat till förorenade områden. Vi samarbetar med nordiska och europeiska nätverk i seminarier, konferenser, workshops etc. och främjar därigenom kunskapsspridningen och utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden.

Vårt mål är att öka kontaktytorna samt lyfta kunskap, genom att arrangera möten, seminarier och
konferenser, men även att skapa arbetsgrupper och sträva framåt i specifika frågor. Flera arrangemang genomförs varje år i form av seminarier och workshops i Nätverkets egen regi eller i samarbete med till exempel mässor, forskare och andra nätverk

Syftet med nätverket är att vara ett ”Forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten”.

För att kunna bedöma och åtgärda en förorening på bästa sätt krävs erfarenhet och kunskap som håller på att växa fram i Sverige. Metoder och tekniker från utlandet börjar dyka upp och debatteras samtidigt som det svenska regelverket ifrågasätts och kommenteras.

Marksaneringsområdet kräver att flera olika kompetenser arbetar tillsammans för att lösa ett miljöproblem vilket gett ett behov av att skapa ett svenskt nätverk inom efterbehandling. Sedan starten 2001 har nätverket vuxit konstant och var vid årsskiftet 2024 uppe i 1 521 medlemmar, och 246 medlemsorganisationer.

För kontaktuppgifter se styrelse.