Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Webinarium – Ekologiska mervärden i framtidssäkrad efterbehandling av förorenad mark – NRM Mälardalen

2020-12-03 @ 13:00 - 14:30

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för livet på jorden. Enligt FN:s globala hållbarhetsmål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald ska vi skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. Vi ska också hejda förlusten av biologisk mångfald. I det dagliga arbetet med förorenade områden inkluderas idag sällan bedömningar av befintliga eller potentiella naturvärden. Möjligheten att bevara eller till och med förbättra den biologiska mångfalden i samband med åtgärden och återställandet missas.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är ansvariga för förberedelserna och genomförandet av saneringen av Brandsnäs f.d. sågverksområde vid sjön Sommen i Östergötland. Sågverket var i drift från 1920- till 1960-talet. Under trädgårdar, sommarhus och grönytor döljer sig mycket höga halter av dioxin, rester efter den doppningsverksamhet som utfördes under sågverkstiden. Med dioxin som styrande förorening krävs i princip alltid schaktåtgärder, med stora ingrepp i markmiljön som följd.

Arbetet genomförs med statliga bidragsmedel och det är viktigt att bidraget används effektivt, samtidigt som avtrycket av åtgärderna blir så litet som möjligt och nyttan efter saneringen blir så stor som möjligt. WSP har i två omgångar, först på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland och sedan på uppdrag av SGU undersökt området inför riskbedömning och åtgärdsval, med syftet att designa den bästa möjliga lösningen för området idag och i framtiden. Inför åtgärdsskedet har expertis inom förorenad mark och ekologi kopplats ihop och lagt ett särskilt fokus på att både ta hänsyn till befintliga naturvärden i området och planera för att gynna den biologiska mångfalden och stärka den gröna infrastrukturen i framtiden. En naturvärdesinventering har utförts som underlag till åtgärdsutredningen och projekteringen av genomförandet inklusive återställning. Tack vare inventeringen finns information om nuläget och konkreta förslag till hur återställningsfasen med små enkla insatser kan förebygga att inte förlora biologisk mångfald i området. Att hantera frågorna i ett tidigt skede ökar till och med möjligheterna att förstärka de ekologiska värdena och på så sätt bidra till det globala målet att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald.

Hör Helena Fürst (WSP) berätta om detta spännande projekt i ett webinarium, efteråt ges möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: Torsdag den 3/12 kl 13-14.30

Kostnad: Webinariet är gratis

Vid frågor, kontakta Emma Platesjö på emma.platesjo@wescon.se

Varmt välkomna!

Detaljer

Datum:
2020-12-03
Tid:
13:00 - 14:30
Evenemang Kategori: