Kurs Miljötekniska markundersökningar -SGF

posted in: Kurser och konferenser

Datum 23 april 2013 – 26 april 2013 Plats Aronsborg, Bålsta Bakgrund Miljöproblem med förorenade markområden är en aktuell fråga idag. Miljötekniska mark-undersökningar utförs i flera olika syften, t ex för att bedöma om en verksamhet förorenat mark, yt- och … Read More

Midwest Geosciences Group, Webinars

posted in: Kurser och konferenser

A SERIES ABOUT CONTAMINANTS YOU’RE LIKELY TO ENCOUNTER The Contaminants of Concern webinar series includes emerging contaminants that are just now receiving public attention; challenging, fast-moving, persistent contaminants; and managed contaminant sources in the environment like landfill leachate and landfill … Read More

Inbjudan till kurs i Geokemi inom efterbehandling

posted in: Kurser och konferenser

Inbjudan till kurs i Geokemi inom efterbehandling – endagskurs om mark- och grundvattenkemins betydelse för föroreningars uppträdande. En kursdag för dig som vill få kunskap om geokemi inom efterbehandlingsområdet och få en ökad förståelse för vilka geologiska och geokemiska faktorer … Read More

Kurs, SGF – Riskbedömning av Förorenade områden

posted in: Kurser och konferenser

Efterbehandling av förorenade områden Stockholm Marina Tower Elite hotell 13-14 november 2012 Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall: • Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattande stegen – … Read More

Kurs, SGF – Förorenade byggnader 22-23 okt

posted in: Kurser och konferenser

Yasuragi Hasseludden Saltsjö-Boo 22-23 oktober 2012 Bakgrund SGF har varit huvudman för två utvecklingsprojekt om förorenade byggnader. Projekten har genomförts av konsulter, myndigheter, entreprenörer, laboratorium, forskare och statliga verk. I denna kurs kommer du att få lära dig hur undersökningar … Read More

1 2 3 4 5 6 7 8