Inbjudan till kurs i Geokemi inom efterbehandling

posted in: Kurser och konferenser

Inbjudan till kurs i Geokemi inom efterbehandling – endagskurs om mark- och grundvattenkemins betydelse för föroreningars uppträdande. En kursdag för dig som vill få kunskap om geokemi inom efterbehandlingsområdet och få en ökad förståelse för vilka geologiska och geokemiska faktorer … Read More

Kurs, SGF – Riskbedömning av Förorenade områden

posted in: Kurser och konferenser

Efterbehandling av förorenade områden Stockholm Marina Tower Elite hotell 13-14 november 2012 Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall: • Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattande stegen – … Read More

Kurs, SGF – Förorenade byggnader 22-23 okt

posted in: Kurser och konferenser

Yasuragi Hasseludden Saltsjö-Boo 22-23 oktober 2012 Bakgrund SGF har varit huvudman för två utvecklingsprojekt om förorenade byggnader. Projekten har genomförts av konsulter, myndigheter, entreprenörer, laboratorium, forskare och statliga verk. I denna kurs kommer du att få lära dig hur undersökningar … Read More

KURSINBJUDAN: Sedimentundersökningar i kustområden och sjöar

posted in: Kurser och konferenser

 Tidpunkt: 21-22 augusti 2012 Plats: Stockholm/ Stockholms skärgård/Stockholm Många sedimentundersökningar som ligger som underlag för miljövårdsbeslut är undermåligt genomförda vad gäller planering, utförande, bearbetning och slutsatser. Prover har ofta tagits på erosions- och transportbottnar, proverna är alltför få, statistisk bearbetning … Read More

WASCON 2012 – 30 May–1 June – Gothenburg

posted in: Kurser och konferenser

– towards effective, durable and sustainable production and use of alternative materials in construction Invitation ISCOWA and SGI are pleased to invite you to WASCON 2012 – the 8th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with … Read More

1 2 3 4 5 6 7