Inbjudan till kurs i Geokemi inom efterbehandling

posted in: Kurser och konferenser

Inbjudan till kurs i Geokemi inom efterbehandling – endagskurs om mark- och grundvattenkemins betydelse för föroreningars uppträdande.

En kursdag för dig som vill få kunskap om geokemi inom efterbehandlingsområdet och få en ökad förståelse för vilka geologiska och geokemiska faktorer som påverkar föroreningsspridning.

  • Vilka geokemiska processer pågår i jorden och hur påverkar det markföroreningar?
  • Vilka kemiska processer påverkar grundvattnet och vad betyder det för våra vanligast förekommande föroreningar?

Programpunkter som kommer att tas upp under dagen:

1. Geologiska formationer och grundvatten

2. Ev. några typmiljöer

3. Jordens komposition och betydande geokemiska processer

4. Grundvattenbildning och grundvattenkemi

5. Föroreningar i mark:

Metaller
PAH
Olja
Klorerade alifater

Målgrupp: Berörda tjänstemän i kommuner och länsstyrelser.

Medverkande:
Helena Branzén, Statens geotekniska institut, geovetare från Göteborgs universitet (1998) och har arbetat med förorenade områden sedan 1999.
Pär-Erik Back, Statens geotekniska institut, är tekn. dr. (2006) och har arbetat med förorenade områden sedan 1995.

Tid: torsdag 14 mars klockan 10.00–16.00

Plats: Falkenbergs Räddningstjänst, Vingrens väg 2, Falkenberg

Kostnad: 3850 kronor exklusive moms

Anmälan: görs på Region Hallands hemsida senast den 14 februari 2013. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Siv Agerhem, tfn 035-17 98 31, E-post siv.agerhem@regionhalland.se
Har ni specifika frågor som ni vill skall tas upp under dagen får ni gärna mejla in i förväg till Kurs och Konferens.

Dagen arrangeras av Region Hallands och Regionförbundet Jönköpings län respektive kurs- och konferensverksamheter.