Miljötekniska markundersökningar – SGF

posted in: Kurser och konferenser

Bakgrund Miljöproblem med förorenade markområden är en aktuell fråga idag. Miljötekniska mark-undersökningar utförs i flera olika syften, t ex för att bedöma om en verksamhet förorenat mark, yt- och grundvatten etc., kvantifiera miljö och hälsorisker, bedöma behov och omfattning av … Read More

Kurs i Efterbehandling av förorenade områden

posted in: Kurser och konferenser

Datum: 23-24 maj Plats: Bålsta, Aronsborg Bakgrund I Sverige finns det ca 80 000 potentiellt förorenade områden. Ett omfattande arbete kommer att pågå under många år framöver för att undersöka och åtgärda dessa områden. På många områden har undersökningar utförts … Read More

1 2 3 4 5 6 7 8