Kurs, SGF – Förorenade byggnader 22-23 okt

posted in: Kurser och konferenser

Yasuragi Hasseludden Saltsjö-Boo

22-23 oktober 2012

Bakgrund
SGF har varit huvudman för två utvecklingsprojekt om förorenade byggnader. Projekten har genomförts av konsulter, myndigheter, entreprenörer, laboratorium, forskare och statliga verk. I denna kurs kommer du att få lära dig hur undersökningar av förorenade byggnader kan genomföras. Kursinnehållet baseras på den kunskap som utvecklingsprojekten har resulterat i.

 Syfte med kursen
Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen ska: 

  • Kunna ta fram en strategi och konceptuell modell inför provtagning och riskbedömning av förorenade byggnader.
  • Kunna genomföra en inventering av en förorenad byggnad.
  • Kunna ta fram en provtagningsplan för undersökning av förorenade byggnader.
  • Kunna genomföra provtagningar och mätningar i förorenade byggnader.
  • Känna till hälso- och säkerhetsrisker vid inventering, provtagning och mätning samt i förlängningen även åtgärder.
  • Känna till vilka faktorer som medför hälsorisker, bedöma relevanta spridnings-och exponeringsvägar m.m.
  • Få en bild av vilka åtgärder som kan vidtas för att reducera eventuella risker som föroreningar i byggnadsmaterial och/eller inomhusluft medför.

 För vidare information se kursinbjudan:

Kursinbjudan – förorenade byggnader

För anmälan följ länken nedan:

Anmälan till kursen