20-23 september – Miljötekniska markundersökningar

posted in: Kurser och konferenser

SGF:s Miljögeoteknikkommitté inbjuder återigen till kursen Miljötekniska markundersökningar. Syftet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs skall: kunna ansvara för genomförande av miljötekniska markundersökningar med rätt kvalitet ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar kunna vidmakthålla hälsa och säkerhet … Read More

1 5 6 7 8