Riskvärdering – Verktyget SAMLA för förorenade områden

posted in: Kurser och konferenser

Inbjudan till kurs i Stockholm den 8 november

Efterbehandling av förorenade områden sker i allt större omfattning. Det finns omfattande vägledning och verktyg för hur riskbedömning av ett förorenat objekt ska göras, men för genomförande av nästa steg, riskvärdering och val av åtgärdsmetod, är metodik och hjälpmedel inte lika välutvecklade. Detta kan vara en orsak till att implementeringen av s.k. alternativa åtgärdsmetoder går sakta.

SGI har tagit fram ett beslutsstödsverktyg för val av åtgärder för förorenade områden. I verktyget tas stor hänsyn till hållbarhetsperspektivet t.ex. miljö, hälsa, resurser, ekonomi och sociala aspekter. Vid tillämpning av verktyget involveras problemägare, tillsynsmyndigheter, konsulter, entreprenörer och andra som berörs av åtgärden. SGI inbjuder nu till en kurs där verktyget ”SAMLA för förorenade områden” introduceras.

SAMLA är ett förhållandevis enkelt verktyg och konkurrerar inte med de mer komplicerade verktyg som utvecklas av universitet och forskningsinstitut, utan är utformat för små och medelstora projekt. Det ska alltså ses som ett av många andra verktyg, och dess enkelhet gör att det är lätt att börja använda det.

Syftet med kursen är att ge deltagarna allmänna kunskaper om riskvärdering samt grundläggande kunskaper för att kunna använda beslutsstödsverktyget SAMLA i riskvärderingsprocessen vid val av åtgärdsmetod.

Läs mer om kursen här, och anmäl er här!