Seminarium om screening och miljögiftsövervakning 13-14 november

posted in: Kurser och konferenser

Seminarium om screening och miljögiftsövervakning
13-14 november 2012 i Stockholm

Välkommen till årets screeningseminarium som IVL Svenska Miljöinstitutet arrangerar på uppdrag av Naturvårdsverket. Seminariet kommer att behandla emerging substances och deras spridning i miljön.

• Aktuella resultat från screening nationellt och regionalt
• Regional miljögiftsövervakning
• Screening och övrig miljögiftsövervakning i ett åtgärdssammanhang
• Pågående internationellt arbete
• Vi arrangerar även två specialsessioner som belyser:
– Frågor i anslutning till vattenförvaltning
– Spridning av antibakteriella produkter

Vid seminariet medverkar talare från Naturvårdsverket, Göteborgs universitet, Umeå universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, SWECO, VU University Amsterdam, WSP, Stockholms universitet, länstyrelser med flera.

Läs programmet här.