Träffa Patrick van Hees

Denna månad träffar vi Patrick van Hees. Många av oss har troligen lyssnat på hans föredrag både på Vårmöten och vid seminarier som Renare Mark anordnar. Patrick är verkligen engagerad i frågor som berör förorenade områden och kemiska analyser. På … Read More

Träffa Jenny Andersson

Denna månad träffar vi Jenny Andersson. Jenny är berggrundsgeolog och arbetar vid Sveriges geologiska undersökning (SGU). Under 30 år har Jenny arbetat med kartläggning, forskning och inventering av svensk berggrund. Just nu arbetar hon med frågor som rör farliga ämnen … Read More

Tuffos matchmakingmöte

Välkommen till Tuffos matchmakingmöte inom utlysning 2023 den 7:e november på Stockholms universitet. Det blir en eftermiddag där alla som är intresserade av forskningsprojekt på temat åtgärdsteknik inom förorenade områden är välkomna att dela med sig av projektidéer, nätverka med potentiella samverkanspartners och … Read More

Träffa Carla Lif

Denna månad träffar vi Carla Lif, vår nya sekreterare i styrelsen. Carla var med i  styrelsen för ett antal år sedan och vi är glada att ha henne tillbaka. Carla är miljöchef för Saab-koncernen. Hur och när  kom du i … Read More

Intervju med Tommy Hammar

Tommy Hammar, en legend när det kommer till förorenad mark och efterbehandling i Kalmar Län. Genom sin kunskap i miljöfrågor, sitt brinnande intresse för PCB och andra föroreningar, sitt engagemang och tid för goda råd har hans delaktighet i arbetslag … Read More

1 2 3