Intervju med Martin Palmqvist

posted in: Intervjuer

Den här månaden träffar vi en ny medlem i Nätverket Renare Mark. Välkommen till nätverket Martin Palmqvist på EnviFix! Martin har arbetat med förorenade områden i tre år och doktorerade innan dess i oorganisk kemi på Sveriges Lantbruksuniversitet. I år … Read More

Tuffo beviljar bidrag till fyra nya forskningsprojekt

posted in: Artiklar

Fyra projekt har beviljats medel inom SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram Tuffo, utlysning 2021. De beviljade bidragen uppgår till drygt 8 miljoner kronor. Projekten som beviljats medel utgörs av tre fullskalestudier som ska pågå i tre år samt en ettårig förstudie. … Read More

Intervju med Max Melin-Hjort

posted in: Intervjuer

Den här månaden gör vi ett besök på Naturvårdsverket och träffar Max Melin-Hjort som är handläggare på förorenade områdesenheten. Max arbetar med vägledning och statlig finansiering inom förorenade områden samt samordning av den Nationella tillsynsstrategin. Det är andra året som … Read More

Extra fokus på PFAS-förorenade områden

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

I slutet av förra året fick SGI tillsammans med en rad andra myndigheter ett särskilt regeringsuppdrag om PFAS. SGI kommer därför att under perioden 2022–2024 satsa extra mycket på forskning och kunskapsspridning rörande undersökningar, utredningar och åtgärder av PFAS-förorenade områden. … Read More

”Renasediment.se”

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Inom det gemensamma regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment lanseras nu webben ”Renasediment.se”- en sida för alla som deltar eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment. Genom Renasediment.se vill regeringsuppdraget kunna förse alla som … Read More

1 2 3 4 6