Seminarium/Workshop ”Hur ökar vi takten?” – Vilka får du träffa och vad handlar föredragen om?

posted in: Okategoriserade

 

Moderator Lill Thunberg, Länsstyrelsen Kalmar län

Lill är moderator tillsammans med Carla och Christina. Moderatorerna inleder seminariet genom att gemensamt belysa temat utifrån sina erfarenheter och professioner och lyfter frågor som är intressanta i ämnet. 

Vem är Lill? Lill arbetar som samordnare förorenade områden på Länsstyrelsen Kalmar län. Som samordnare är hon ingången externt och internt angående förorenade områden i Kalmar län. Arbetar brett med bidrag, tillsyn och tillsynsledning både lokalt, regionalt och nationellt.

Lill älskar att dricka kaffe, matcha sina outfits och springa hinderbanelopp.

Moderator Carla Lif, Saab Surveillance

Carla är moderator tillsammans med Lill och Christina. Moderatorerna inleder seminariet genom att gemensamt belysa temat utifrån sina erfarenheter och professioner och lyfter frågor som är intressanta i ämnet. 

Vem är Carla? Carla har ca 15 års erfarenhet inom FO. Hon har arbetet med bland annat due diligence både i rollen som konsult samt som verksamhetsutövare. Förvarande har Carla rollen som Chief Sustainability Officer, OER, på Saab Surveillance men har under tidigare arbetat med FO – frågor på Saab.

Carla är amerikanska och hon gillar filmer, vandring och trädgård.

Moderator Christina Rydell Ahlström, advokat och delägare, Advokatfirman Morris

Christina är moderator tillsammans med Lill och Carla. Moderatorerna inleder seminariet genom att gemensamt belysa temat utifrån sina erfarenheter och professioner och lyfter frågor som är intressanta i ämnet. 

Vem är Christina? Christina har mångårig och gedigen erfarenhet av juridisk rådgivning inom miljörätt, energirätt och plan-och byggrätt. Christina arbetar bl.a. med tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet. Härutöver biträder hon löpande såväl företag som kommuner i ärenden kopplat till ansvar för förorenade områden. Genom variationen av uppdragsgivare har Christina fått en särskild insyn och erfarenhet av att handlägga ärenden kopplat till förorenade områden både utifrån ett tillsyns- och ett adressatperspektiv. Christina anlitas ofta som föredragshållare samt är författare till juridiska artiklar.

Föredragshållare Klas Köhler och Pär Nilsson, Länsstyrelserna

Därifrån och framåt
Klas och Pär kommer att belysa Länsstyrelsernas arbete med ”Hur ökar vi takten ?”. Under föredraget lyfter de frågeställningar som sedan behandlas under workshopen.

Vem är Klas? Klas har arbetat med förorenade områden på kommun, Naturvårdsverket och sedan 2009 som länsstyrelsernas tillsynssamordnare. Han är övertygad om att vi tillsammans kommer att lyckas öka takten i arbetet med förorenade områden. Familjen, vänner, musik och Tottenham (COYS!) är det som toppar Klas egen prioriteringslista utanför jobbet.

Vem är Pär? Delar till vardags arbetet mellan att vara Länsstyrelsernas bidrags- och statsstödssamordnare och EBH-handläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Som nationell samordnare ligger fokus på att vägleda kring, samordna och utveckla länsstyrelsernas statsfinansierade efterbehandlingsarbete. Målet att använda den statliga finansieringen så effektivt som möjligt på prioriterade områden och därmed uppnå mest nytta för pengarna. Som handläggare i Jönköping arbetar jag huvudsakligen med statligt finansierade utrednings- och åtgärdsprojekt samt vägledning gentemot länets kommuner inom EBH-området. Arbetar även till viss del inom Länsstyrelsens Kärnenergiberedskap.

På fritiden uppskattar jag att gå skogspromenader med hunden, träna dotterns innebandylag och pyssla i trädgården

Föredragshållare Erika Skogsjö, SGU

Därifrån och framåt
Erika kommer att belysa SGU:s arbete med ”Hur ökar vi takten ?”. Under föredraget lyfter hon frågeställningar som sedan behandlas under workshopen.

Vem är Erika? Erika är enhetschef på SGU och jobbar tillsammans med erfarna projektledare med efterbehandling av förorenade områden, både där staten tidigare varit verksamhetsutövare och i projekt som finansieras med bdidrag. Erika har bred erfarenhet av efterbehandlingsarbete ur olika perspektiv efter många år både på myndighetssidan och i privat sektor. Samverkan och engagemang för att få arbetet effektivt och ändamålsenligt är ett par av hennes drivkrafter. På fritiden är Erika en passionerad längdskidåkare och utomhusaktivitetsfantast.

Föredragshållare Mikael Stark, SGI 

Därifrån och framåt
Mikael kommer att belysa SGI:s arbete med ”Hur ökar vi takten ?”. Under föredraget lyfter hon frågeställningar som sedan behandlas under workshopen.

Vem är Mikael? Mikael, Chef för avdelningen Renare mark vid Statens geotekniska institut, har lång erfarenhet av arbetet med förorenade områden. Han har en bakgrund som konsult och arbete på länsstyrelsen i Jönköping och han var med när det större systematiska arbetet med förorenade områden tog fart vid millennieskiftet. Nyckel för att öka takten är samverkan med andra aktörer.

Mikael är intresserad av nya åtgärdstekniker och gillar att resa och läsa science fictionböcker.

Föredragshållare Jon Engström, Naturvårdsverket  

Därifrån och framåt
Jon kommer att belysa Naturvårdsverkets arbete med ”Hur ökar vi takten ?”. Under föredraget lyfter hon frågeställningar som sedan behandlas under workshopen.

Vem är Jon? Jon arbetar idag som på projektledare på Naturvårdsverket och markmiljöenheten. Han ha de senaste åren fokuserat mycket på samverkan med sikte på att åstadkomma rena sediment. Han är nyfiken på vad vi med gemensamma krafter kan göra för att på ett så bra och effektivt sätt som möjligt hantera förorenade områden. Jon håller till vardags till på Naturvårdsverkets kontor i Östersund, vilket gör att han har nära till både fjäll och sjö, fiske och skidåkning.

Föredragshållare Lena Hedlund, Ale kommun

Tillsynsmyndighetens roll, förutsättning och möjlighet

Lena kommer att belysa ämnet ”Hur ökar vi takten” ur tillsynsmyndighetens perspektiv.

Vem är Lena? Erfaren miljöinspektör med dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning. Lena har arbetat som inspektör i mer än 30 år och har drygt 20 års erfarenhet av myndighetsfrågor rörande förorenade områden. Lena är händig och renoverar gärna sitt torp. Hon byter mer än gärna dator mot hammare och spik.

Föredragshållare Ingela Forssman, Liljemark Consulting

Vem driver på och hur långt kan det gå?
Jag kommer att ge exempel på arbetsgång, drivkrafter, incitament, möjligheter och hinder i några projekt som inte faller inom ramen för stadsbidragsfinansiering.

Vem är Ingela? Ingela har under sina närmare 25 år i konsultbranschen arbetat med avhjälpandeåtgärder i allt ifrån bidragsfinansierade huvudstudier till exploateringsdrivna stadsutvecklingsprojekt och har därför bred erfarenhet avseende hur processerna drivs i olika typer av uppdrag. Fritiden ägnar hon huvudsakligen åt stickning (just nu med fokus på vantar) i väntan på att trädgården skall tina upp.

Föredragshållare Robin Håkansson och Sara Erdholm, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Vad påverkar ”takten” i arbetet med FO utifrån VUs perspektiv
Robin och Sara kommer att fokusera på verksamhetsutövarens perspektiv när det kommer till förorenade områden och vad som kan påverka taken i arbetet med FO. Under föredraget lyfter de frågeställningar som sedan behandlas under workshopen.

Vem är Robin? Robin är advokat, specialiserad inom miljörätt och arbetar med bland annat tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, och övriga miljörättsliga frågor i samband med tillsyn, transaktioner och efterbehandling.

Vem är Sara? Sara är biträdande jurist och specialiserad inom miljörätt på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Sara har bland annat tidigare erfarenhet från arbete vid Mark- och miljödomstol och arbetar idag huvudsakligen med tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt övriga miljörättsliga frågor i samband med tillsyn m.m.

Föredragshållare Ulrika Larson och Therese Steinholtz, Empirikon Konsult 

Nedslag i saneringsprojekt – vad tar vi med oss?
Vi gör nedslag i några av Sveriges större statligt finansierade efterbehandlingsprojekt och lyfter blicken för att klargöra vilka faktorer som har varit framgångsrika och vilka händelser som varit utmanande.

Vem är Ulrika? Ulrika har jobbat som kommunikatör sedan slutet av 90-talet. De senaste tjugo åren har Ulrikas plattform varit Empirikon där hennes huvudfokus är strategisk kommunikation med inriktning på förorenade områden. Hennes hjärta klappar lite extra för statligt finansierade efterbehandlingsprojekt, branschnätverk, kompetenshöjning, löpning och yoga

Vem är Therese? Therese arbetar med ledning främst av projekt inom förorenade områden. Hon har sedan 2000- talet arbetat i olika större statligt finansierade projekt och arbetar också i nätverk med andra konsulter i mindre miljöprojekt. Hon brinner för frågor som gör skillnad, att driva arbetet framåt i samsyn och att skapa förutsättning för nätverkande. På fritiden är hon gruppträningsinstruktör i bland annat dans och yoga.