Träffa Patrick van Hees

Denna månad träffar vi Patrick van Hees. Många av oss har troligen lyssnat på hans föredrag både på Vårmöten och vid seminarier som Renare Mark anordnar. Patrick är verkligen engagerad i frågor som berör förorenade områden och kemiska analyser. På … Read More

Träffa Paulina Rautio

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Paulina Rautio. Paulina är miljöjurist och driver sitt företag Paneo AB i Luleå. Paulina är också ordförande i region Norr.  Varför valde du att studera juridik en gång i tiden? Juridiken var faktiskt mitt andrahandsval för … Read More

Träffa Jenny Andersson

Denna månad träffar vi Jenny Andersson. Jenny är berggrundsgeolog och arbetar vid Sveriges geologiska undersökning (SGU). Under 30 år har Jenny arbetat med kartläggning, forskning och inventering av svensk berggrund. Just nu arbetar hon med frågor som rör farliga ämnen … Read More

Träffa Lars Rosenqvist

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Lars Rosenqvist. Lars är statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), där han arbetar med grundvattenrelaterade frågor bl.a. kartläggning av grundvattenmagasin och övervakning/riskbedömning av miljögifter i grundvatten. Lars kommer vara en av våra föreläsare på hybridseminariet Risk … Read More

Lär känna Peter Bruce

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Peter Bruce, en av våra nya ledamöte i styrelsen. Peter är med i arrangörsgruppen för Renare Marks seminarium Risk som kommer att genomföras i december i år. Peter arbetar som konsult på WSP. Tidigare tjänstgjorde han … Read More

Tuffos matchmakingmöte

Välkommen till Tuffos matchmakingmöte inom utlysning 2023 den 7:e november på Stockholms universitet. Det blir en eftermiddag där alla som är intresserade av forskningsprojekt på temat åtgärdsteknik inom förorenade områden är välkomna att dela med sig av projektidéer, nätverka med potentiella samverkanspartners och … Read More

Träffa Carla Lif

Denna månad träffar vi Carla Lif, vår nya sekreterare i styrelsen. Carla var med i  styrelsen för ett antal år sedan och vi är glada att ha henne tillbaka. Carla är miljöchef för Saab-koncernen. Hur och när  kom du i … Read More

Träffa Jurate Kumpiene

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi en av våra nya ledamöter i styrelsen, Jurate Kumpiene. Jurate jobbar på Luleå tekniska universitet där hon bland annat forskar inom ämnesområdet avfallsteknik. Mycket av hennes forskning är intressant för oss i Renare mark och i våras … Read More

1 2 3 4 6