Träffa Therese Hjälm

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Therese Hjälm som är ny ordförande för Region Öst. Therese har påbörjat sitt nya uppdrag med stort engagemang och driv. Vad fick dig att börja arbeta med förorenade områden? Som miljöinspektör märkte jag, när jag kom … Read More

Naturvårdsverkets kommande satsning på Pilotprojekt

posted in: Nyhetsbrev

Naturvårdsverket öppnar till hösten 2024 upp för ansökningar om bidrag för pilotprojekt för att testa åtgärdsmetoder, spridningsminskade åtgärder och omhändertagande metoder kopplat till förorenade områden. Projekten ska i första hand gynna branschen och bidra till teknikutveckling, bidra till att öka … Read More

Lär känna Helena Nord

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi en till av våra nya ledamöter i styrelsen, Helena Nord, som arbetar på Sheeba Environmental Engineering. Helena har varit föreläsare vid våra evenemang och senast kunde flera av oss som deltog vid Vårmötet lyssna till hennes … Read More

Lär känna Anders Sivertsson

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Anders Sivertsson, en av våra nya ledarmöter i styrelsen för Nätverket Renare Mark. Anders arbetar på Swedavia och är superintresserad av PFAS. Han är också ett välkänt ansikte på SGF:s kurser. Hur kom du i kontakt … Read More

Träffa Patrick van Hees

Denna månad träffar vi Patrick van Hees. Många av oss har troligen lyssnat på hans föredrag både på Vårmöten och vid seminarier som Renare Mark anordnar. Patrick är verkligen engagerad i frågor som berör förorenade områden och kemiska analyser. På … Read More

Träffa Paulina Rautio

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Paulina Rautio. Paulina är miljöjurist och driver sitt företag Paneo AB i Luleå. Paulina är också ordförande i region Norr.  Varför valde du att studera juridik en gång i tiden? Juridiken var faktiskt mitt andrahandsval för … Read More

Träffa Jenny Andersson

Denna månad träffar vi Jenny Andersson. Jenny är berggrundsgeolog och arbetar vid Sveriges geologiska undersökning (SGU). Under 30 år har Jenny arbetat med kartläggning, forskning och inventering av svensk berggrund. Just nu arbetar hon med frågor som rör farliga ämnen … Read More

Träffa Lars Rosenqvist

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Lars Rosenqvist. Lars är statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), där han arbetar med grundvattenrelaterade frågor bl.a. kartläggning av grundvattenmagasin och övervakning/riskbedömning av miljögifter i grundvatten. Lars kommer vara en av våra föreläsare på hybridseminariet Risk … Read More

Lär känna Peter Bruce

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Peter Bruce, en av våra nya ledamöte i styrelsen. Peter är med i arrangörsgruppen för Renare Marks seminarium Risk som kommer att genomföras i december i år. Peter arbetar som konsult på WSP. Tidigare tjänstgjorde han … Read More

1 2 3 4 6