Träffa Hanna Odén

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Hanna Odén. Hanna jobbar på miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Västmanland med förorenade områden som miljöhandläggare/bidragssamordnare. Hon berättar att hon gillar nya tankar och insikter och vill framåt i sin personliga utveckling och det bästa med hennes … Read More

Träffa Linnea Ljung ordföranden i Region Väst

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

I årets första nyhetsbrev tar vi oss en närmare titt på Linnea Ljung. Linnea har vi lyssnat till vid både Vårmöten och seminarium. Det som utmärker Linnea är hennes stora engagemang i miljöjuridiska frågeställningar och förmågan att fånga lyssnarens uppmärksamhet. … Read More

Träffa Emilia ordföranden i Region Norr

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi ordföranden för Region Norr Emilia Riström. Emilia valdes till ordförande i våras. Sedan hon tog över stafettpinnen har hon tillsammans med styrelsen anordnat två intressanta evenemang för våra medlemmar. Emilia arbetar som arbetsledare på Svevia. Hur … Read More

Forskningsprojekt om åtgärdstekniker för PFAS

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Under året har en rad olika aktiviteter genomförts inom SGI:s regeringsuppdrag för PFAS (RU PFAS). För att minska spridningen av PFAS har SGI tillsammans med en rad andra myndigheter, däribland Naturvårdsverket, fått särskilt utpekade regeringsuppdrag. SGI ska under perioden 2022–2024 … Read More

Träffa Lutz Ahrens

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad stiftar vi närmare bekantskap Lutz Ahrens som är ny styrelsemedlem i Renare Marks styrelse. Lutz valdes in i styrelsen i våras. När valberedningen föreslår nya ledarmöten är det en viktig uppgift för dem att se till att medlemmarnas … Read More

1 2 3 4