Träffa Jurate Kumpiene

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi en av våra nya ledamöter i styrelsen, Jurate Kumpiene. Jurate jobbar på Luleå tekniska universitet där hon bland annat forskar inom ämnesområdet avfallsteknik. Mycket av hennes forskning är intressant för oss i Renare mark och i våras … Read More

Erfarenheter från efterbehandlingsprojekt efterfrågas (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Erfarenheter från efterbehandlingsprojekt Statligt finansierade efterbehandlingsåtgärder ska slutredovisas till Naturvårdsverket. I det ingår att redogöra för erfarenheter och lärdomar från projektet. Många av dem finns nu samlade som stöd för framtida projekt. Erfarenheterna kan hjälpa framtida projekt att lyckas bättre … Read More

Ny webbsida hos Naturvårdsverket gällande avhjälpande av föroreningsskada (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Ny webbsida hos Naturvårdsverket gällande avhjälpande av föroreningsskada Naturvårdsverkets arbete med att utveckla vägledning och webbsidor inom förorenade områden går vidare. Nu har Naturvårdsverket publicerat en ny webbsida som heter ”Avhjälpande av föroreningsskada”. Sidan beskriver översiktligt processen vid en föroreningsskada … Read More

Statsbidrag för verifierande fältprovtagning för PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden (NRM nyhetsbrev juni 2023 – nytt från Naturvårdsverket)

posted in: Artiklar, Nyhetsbrev

Statsbidrag för verifierande fältprovtagning för PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden Nu är det klart att länsstyrelsen kan söka bidrag hos Naturvårdsverket för verifierande fältprovtagning för PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden. Den bidragsfinansierade fältprovtagningen ska vara en begränsad provtagning för att … Read More

Träffa Mauritz Ejderhamn Roupé

posted in: Intervjuer, Nyhetsbrev

Denna månad träffar vi Mauritz Ejderhamn Roupé, vice ordförande i Renare Marks styrelse och VD för Granitor Miljöteknik. Mauritz är inne på sitt tredje år i styrelsen. Tillsammans och högt i tak är ett arbetsklimat som han trivs med, både i styrelsearbetet … Read More

1 2 3 4 5