Träffa Christina Rydell Ahlström

Denna månad träffar vi Christina Rydell Ahlström, miljöjurist och ledamot i Renare Marks styrelse. Förra året tog hon steget till att vara moderator vid ett av Renare Marks seminarium. Hur kom det sig att hon blev intresserad av miljörätt och vad har hon för erfarenheter från Renare Mark som hon vill dela med sig av? Vi ser vad hon har att berätta…

Hur kom det sig att du valde inriktningen miljörätt?
Jag har alltid varit intresserad av natur och miljö men också musik och kultur. När det var dags att välja fördjupningskurser på juristutbildningen valde jag därför en kurs i immaterialrätt. Då kursen var full blev jag dock tilldelad mitt andrahandsval miljörätt. Det var således slumpen som styrde in mig på miljörättsbanan, men så bra det skulle bli. Sedan dess har jag i princip uteslutande arbetat med miljörätt.

Vad tycker du är utmanade med att arbete med juridiska frågor kopplade till förorenade områden?
Det finns många utmaningar. Jag har erfarenhet att arbeta med frågor kopplat till förorenare områden både utifrån tillsynsperspektiv och verksamhetsutövar- och fastighetsägarperspektiv. Oavsett vilken sida jag företräder upplever jag en stor frustration i att dessa ärenden tar så lång tid. Ur myndighetsperspektiv vill man så klart färdigställa saneringsåtgärder. Men även ansvariga adressater vill kunna stänga böckerna och få vetskap om vilka ekonomiska konsekvenser ett ansvar kommer att medföra.

När och hur kom du i kontakt med Nätverket Renare Mark första gången? Vad fångade ditt intresse?
Jag kom i kontakt med nätverket som nyanställd biträdande jurist. Det som särskilt fångade mitt intresse var att det fanns en plattform där konsulter och myndighetspersoner med olika kunskap, bakgrund och erfarenhet kunde ses och utbyta erfarenheter. Nätverket bidrar helt klart till en kompetenshöjning inom branschen.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?
Ingen dag är den andra lik. Varje dag bjuder på nya utmaningar. Detta är också något jag uppskattar med mitt arbete. De tydligaste likheter som ändå finns från en dag till den andra är väl att varje dag innehåller möten eller domstolsförhandlingar och arbete framför datorn. Sedan får man ju inte heller glömma den första koppen kaffe som alltid intas när datorn sätts igång.

Vad driver dig i ditt yrkesliv och vad får du din inspiration ifrån?
Jag får inspiration av att kunna hjälpa kunder, att hitta lösningar som passar i deras verksamhet som också är förenliga med de krav som uppställs. Så klart är det också särskilt inspirerande när man når framgång och får responsen från en nöjd klient. Härutöver uppskattar jag att få arbeta med trevliga och engagerade kollegor och andra konsulter. Det är sådana höjdpunkter som driver mig och ger mig energi i mitt dagliga arbete.

Vad har du tyckt varit roligast i din yrkeskarriär hittills?
Jag kan inte nämna någon särskild situation. Jag är nöjd med mitt yrkesval och gillar mitt jobb. Det finns så klart vissa steg under min karriär som varit extra roliga att uppnå. Jag tänker särskilt på när jag blev advokat och när jag fick erbjudande om delägarskap.

Till sist…

Om du fick frågan från någon varför ska man välja att engagera sig i styrelsen i Renare Mark, hur skulle du svara då?
Varför ska man inte engagera sig? Varför tacka nej till att träffa trevliga branschkollegor och samtidigt kompetensutveckla dig själv? Nätverket är en oerhört bra plattform för att träffa kollegor i branschen. Genom styrelsearbetet får du möjlighet att på en mer frekvent basis träffa dessa kollegor, vara med och planera verksamhetsåret och diskutera olika frågeställningar som är viktiga i branschen. Dessutom har vi roligt när vi ses.

 

Bor: Örgryte
Familj: Martin (make), Signe 17 år, Nils 17 år, Olle 13 år och Sven 8 år
Favoritmat: Har ingen. Älskar mat och äter det mesta.
Gör helst på din lediga tid: Umgås med familj och vänner, tränar, tittar på barnens handbolls-, fotbollsmatcher och konserter,  trädgårdsarbete och pyssel hemma.