Seminarium i Umeå

Den 24 oktober anordnades ett seminarium i Umeå tillsammans med Tyréns AB där Ola Fängmark gav ett initierat och uppskattat föredrag om rening av länsvatten från saneringsschakter. På plats i Umeå fanns närmare 30 personer och via Skype ytterligare 50 … Read More

Studiebesök på Norrbyskär

Renare Mark Norr genomförde den 17/9 ett studiebesök på Norrbyskär, en ö utanför Hörnefors i Umeå kommun, där det bedrevs ett större sågverk under första hälften av 1900-talet. Projektet att sanera området med avseende på dioxin från träskyddsmedel, tjära på … Read More