Regionala aktiviteter i Region Väst och Region Norr

 

Johan Nordbäck från Structor Norr AB och Jonas Rasmusson från Hudiksvalls kommun framför det röjningsekipage som används för att rensa botten före muddring i Håstaholmen

Studiebesöket på Miljösanering Håstaholmen i Hudiksvall som nätverket ordnade den 19/11 tillsammans med Hudiksvalls kommun, länsstyrelsen i Gävleborg och Structor Norr AB blev en uppskattad tillställning trots lite dystert väder. De 25 deltagarna fick en utförlig information om projektet och också besöka saneringsområdet samt se röjningsekipagen, mudderverket och avvattningsytan med flockningsverk och geotuber. Stort tack till alla som bidrog till ett lyckat arrangemang!