Studiebesök på Ferrosans gamla fabrik

Den 3:e september anordnade Renare Mark Syd ett studiebesök till Ferrosans gamla fabriker, det s.k. Getinge-projektet. Till studiebesöket som anordnades både för- och eftermiddag var det 29 stycken anmälda. Under en fin höstdag fick vi följa projektet mitt under avhjälpande fasen som består av schaktsanering både på mark och i ån. Det var full aktivitet på området under besökstillfället där vi överskådligt kunde se både schaktning i ån, avvattning, schaktning på mark samt borttransportering. Stort tack till alla inblandade inom Getinge-projektet som tog emot oss och bjöd på en smarrig fika!