Årsmöte i Region Mälardalen

Kom och påverka Nätverkets kommande arbete!! Renare Mark Region Mälardalens årsmöte närmar sig och det är då dags för byte av några av de nuvarande styrelsemedlemmarna. Det finns därför möjlighet för några av våra medlemmar att gå med i styrelsen. … Read More

2010

2010-05-26: Slussen – Renare Mark Mälardalen bjuder in till ett föredrag om ett av Stockholms hetaste projekt. 22 september kl 16.30-18.00 hos Tyréns i Stockholm Läs hela inbjudan: Länk

2009

posted in: Region Mälardalen

2009-11-04: Powerpoint-presentationer från studiebesöket vid Gasverkstomten i Västerås. Allt material finns samlat i en fil. Ladda ner (OBS! zip-fil 6.8 Mb) 2009-09-10: Renare Mark Mälardalen inbjuder till studiebesök vid Gasverkstomten i Västerås 2009-10-07 Ca 15.15- 16.45 Under besöket kommer vi … Read More

2007

posted in: Region Mälardalen

2007-11-06: Välkomna på studiebesök In Situ-sanering av bensin på grundvattnet (inställt) WSP genomför på uppdrag av SPIMFAB sanering av bensin på grundvattnet under Nyodlingsvägen i Sollentuna. Besöket inleds på WSP:s kontor med en kort genomgång av projektet. Därefter åker vi … Read More

2006

posted in: Region Mälardalen

2006-10-20: Vad händer efter att jorden lastats på lastbilen? Av de steg som finns i ett efterbehandlingsprojekt kommer Renare Mark Mälardalen att besöka det i många fall avslutande – deponin eller behandlingsanläggningen. Ett steg som för den utomstående ofta bara … Read More