Årsmöten i de regionala avdelningarna

Region Syd
Region Syd håller årsmöte på Havremagasinet i Hässleholm den 12 februari 2020 14.00. Efter årsmötet kommer Trafikverket prata om tidigare och pågående undersökningar i området och planerade åtgärder på bangården intill järnvägen som ligger alldeles intill lokalen vi sitter i. Mer information kommer finnas på vår  hemsida inom kort. Renare Mark Syd letar representanter till styrelsen! För oss är det viktigt att få en bra sammansättning av styrelsen som representanter från alla delar av branschen. Styrelsens arbetsuppgift är framförallt att ordna olika event till medlemmarna under året. Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta Anders Linnerborg, Cecilia Göransson eller Angelica på Angelica Persson så fort som möjligt, dock senast den 12 december. Val av styrelsen kommer att ske på årsmötet i början av februari.

Region Väst
Region Väst bjuder in till årsmöte den 23 januari. I samband med årsmötet anordnas ett studiebesök på Centralstationen i Göteborg med fokus på länsvatten. Mer information hittar du på vår hemsida inom kort. 

Region Öst
Du hittar mer information om årsmötet på vår hemsida inom kort.

Region Mälardalen
Inför 2020 söker NRM Mälardalen fler som vill bidra till ett levande nätverk. Kontakta Pernilla Ljunggren så snart som möjligt om du är intresserad. Du hittar mer information om årsmötet på vår hemsida inom kort.

Region Norr
Årsmöte i Region Norr är planerat till den 18 februari 2020. Det blir ett ett årsmöte kombinerat med flera föredrag på temat Efterbehandling av gruvverksamhet. Mötet hålls på flera orter (”noder”) som sammanlänkas via Skype och idag är det klart med Luleå, Umeå, Sundsvall, Gällivare och Örnsköldsvik. Vi ser gärna att fler orter ansluter sig med gemensamma träffpunkter så hör av dig till Gustaf Sjölund (gustaf.sjolund@avfallscenter.se) om du kan hålla i en ”nod” i Kiruna, Piteå, Skellefteå, Östersund, Lycksele, Härnösand eller annan plats du tycker är lämplig. Program och möjlighet att anmäla sig kommer i januari men reservera förmiddagen den 18/2 redan nu.

Inför 2020 söker NRM norr fler som vill bidra till ett levande nätverk. Kontakta Maria Blom eller Samuel Bergquist i valberedningen så snart som möjligt om du är intresserad.