Studiebesök på Norrbyskär

Renare Mark Norr genomförde den 17/9 ett studiebesök på Norrbyskär, en ö utanför Hörnefors i Umeå kommun, där det bedrevs ett större sågverk under första hälften av 1900-talet. Projektet att sanera området med avseende på dioxin från träskyddsmedel, tjära på pråmvarvet och tungmetaller från galvanisering har beviljats 80 mkr från staten och beräknas påbörjas hösten 2020. På cykel och under ledning av Umeå kommuns projektledare Jonas Fagerman besöktes först sågverksmuséet på ön och sedan de olika platser som är av intresse för efterbehandlingsarbetena. Studiebesöket som lockade 15 medlemmar inramades av fint höstväder och avrundades med god lunch på värdshuset i Levar. För den som vill förkovra sig i öns historia (alltså inte bara föroreningssituationen) rekommenderas denna lilla kortfilm: https://www.youtube.com/watch?v=wk2gbZUsufk