Intervju med Tommy Hammar

Tommy Hammar, en legend när det kommer till förorenad mark och efterbehandling i Kalmar Län. Genom sin kunskap i miljöfrågor, sitt brinnande intresse för PCB och andra föroreningar, sitt engagemang och tid för goda råd har hans delaktighet i arbetslag … Read More

Intervju med Olof Regnell

posted in: Okategoriserade

Möt Olof Regnell, forskare vid Lunds universitet och egen företagare, med stort intresse av kvicksilver i alla dess former. En fot i forskarvärlden och den andra som konsult gör det möjligt att använda den senaste forskningen i pågående utredningar och … Read More

Händer hos SGF

posted in: Okategoriserade

SGF har initierat en förstudie om hur certifieringen av provtagning fungerar i praktiken. Det övergripande syftet är att säkerställa att den certifierade provtagningen följer certifieringsordningen på ett effektivt och likriktat sätt inom branschen. Förstudien ska identifiera och behovet av arbetsuppgifter … Read More

1 2 3