Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet söker projektsamordnare för arbete med förorenade områden.

Miljöprövningsenheten är Försvarsmaktens gemensamma resurs för att driva ärenden inom förorenade områden. Enheten växer och behöver nu rekrytera en projektsamordnare inom detta arbetsområde. Arbetsuppgifterna är främst riktade mot projektledning av Försvarsmaktens PFAS-relaterade föroreningar samt arbete med myndighetens register över potentiellt … Read More

Händer hos SGF

posted in: Okategoriserade

SGF har initierat en förstudie om hur certifieringen av provtagning fungerar i praktiken. Det övergripande syftet är att säkerställa att den certifierade provtagningen följer certifieringsordningen på ett effektivt och likriktat sätt inom branschen. Förstudien ska identifiera och behovet av arbetsuppgifter … Read More

JM söker Marksaneringsspecialist

posted in: Okategoriserade

Företaget JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av … Read More

1 2