Riskvärdering Verktyget SAMLA för förorenade områden – Stockholm 23 oktober 2013

posted in: Kurser och konferenser

Efterbehandling av förorenade områden sker i allt större omfattning. Det finns omfattande vägledning för hur riskbedömning av ett förorenat objekt ska göras. För nästa steg, riskvärdering och val av åtgärdsmetod, är metodik och hjälpmedel inte lika välutvecklade.

Statens geotekniska institut har därför tagit fram ett beslutsstödsverktyg, kallat SAMLA, för val av åtgärder vid förorenade områden. I verktyget tas stor hänsyn till hållbarhetsperspektivet vad gäller miljö, hälsa, resurser samt ekonomi och andra aspekter. Vid användning av verktyget involveras problemägare, tillsynsmyndigheter, konsulter, entreprenörer och andra som berörs.

Kursen vänder sig till alla som utför, granskar eller på annat sätt använder riskvärderingar för förorenade områden.

Kursledare:   Märta Ländell och Pär-Erik Back, SGI

Tid:               23 oktober 2013, kl 09.00-16.00

Plats:             Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Kostnad:       3 600 kr

Mer info finns här!

Anmälan görs på SGI:s hemsida senast 6 sep 2013.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.